Browsed by
Autor: Tõnis Vätsest

Veel laupäevasest hoogtööpäevast – anna oma osalusest/mitteosalusest teada!

Veel laupäevasest hoogtööpäevast – anna oma osalusest/mitteosalusest teada!

Lugupeetud Jahilised!

Palun andke mulle reede hommikul kella 10:00-ks teada, kes osalevad laupäevasel hoogtööpäeval.
Nii saame paremini ja kiiremini on töid planeerida/organiseerida.


Lugupidamisega

Olev Peetris
juhatuse liige
+372 4720304
+372 5049561
olev.peetris@laanenigula.ee

Hundid Suuremetsas

Hundid Suuremetsas

Mul on saanud tavaks käia perega mööda Suuremetsa jalutamas. Noh, nii 3 – 4 km ringid paaril korral nädalas. Käime mööda metsasihte ja õpime metsa ja loomi ja nende tegutsemise jälgi tundma. Olenemata lärmist, mis kaasneb kahe paraja selli kuivanud puude murdmisele ja teineteisega pideval kaklemisele, on meil vahel ka natuke vedanud – oleme mõnda kitse, metsist ja põtra kohanud. Kuigi, minu arusaamist mööda, peaksid kõik metsloomad sellise seltskonna tekitatud lärmist olema vähemalt kilomeetri raadiusest põgenenud, õnnestud meil täna näha sookurge, laanepüüd ja päris mitut portsu sinikaelparte.

Täna tegime terve perega ringi, milline algas nn Antsu Männa sihi kurvist ja liikusime sealt siis Kirsi roo poole. Ja kohe sihi alguses suur karvu täis s . . ahunnik. Noh, ma muidugi kutsusin kohe poisid seda vaatama ja hakkasin siis neid eksamineerima – noh, et kelle oma on? Poisid itsitasid ja pakkusid, et põdra, siis läkisd vähe reaalsemaks ja pakkusid kährikut, seejärel rebast. Ma jäin selle rebase pakkumisega juba peaaegu rahule kui äkki märkasin pehmel pinnasel kahtlaselt suurt käpajälge. Ja siis kohe edasi veel ja veel! Polnud kahtlust – ilus hundijälg ja mitte üksik! Vähemalt kaks-kolm oli neid seal käinud. Raske öelda kui vanad jäljed olid, aga kindlasti mitte vanemad kui  päev-paar. Vihm neid veel rikkunud polnud. Hundid olid liikunud piki sihti mõlemas suunas, nii tulnud kui ka läinud. Kumb suund viimane oli olnud, ei oska öelda.

Kasari meestel jäi minu teada kolm hundiluba (väidetavalt koerhundi kahtlusega isendid!) realiseerimata.  Võibolla need samad? Aga võibolla ka mitte.

Šaakalite küttimine võib alata 1. oktoobrist

Šaakalite küttimine võib alata 1. oktoobrist

Edastan Keskkonnaameti pressiteate

Keskkonnaamet

Pressiteade
27.09.2013

1. oktoobrist on lubatud šaakali küttimine

Keskkonnaamet allkirjastas käskkirja, millega antakse õigus šaakali kui võõrliigi küttimiseks liigi arvukuse reguleerimise eesmärgil.

Keskkonnaameti allkirjastatud käskkirjaga antakse jahipiirkonna kasutajaile õigus väljastada jahiseaduse nõuetele vastavatele isikutele (sh maaomanikele) tasuta suuruluki luba šaakali kui võõrliigi küttimiseks liigi arvukuse reguleerimise eesmärgil.

Tuginedes šaakali heale kohanemisvõimele (suudab elada mitmesugustel aladel, sh inimasustuse lähedal) ja teadaolevale toitumiskäitumisele (omnivoor ja raipetoiduline, eelistab pisiimetajaid ja maas pesitsevaid linde), tõuseb tema arvukuse kasvuga ka surve maas pesitsevatele lindudele ja pisiimetajatele. Seeläbi võib šaakal ohustada kaitsealuseid liike ning kaitstavate alade kaitse-eesmärke. Arvestades juba olemasolevat väikekiskjate suurt negatiivset survet maas pesitsevatele lindudele ja kaitsealustele liikidele, alustatakse šaakali arvukuse reguleerimisega.

Šaakali küttimine on esialgu lubatud 31. märtsini 2014. aastal. Šaakalit võib küttida sarnaselt rebastele ja kährikutele. Peibutus-, varitsus- ja hiilimisjaht või püük kastlõksuga on lubatud 2014. aasta märtsi lõpuni, uru- või ajujaht ning jaht jahikoeraga või piirdelippe kasutades 2013. aasta oktoobrist 2014. aasta veebruari lõpuni. Kaitseala piires olevatel merelaidudel ja väikesaartel võib šaakalile jahti pidada kastlõksu või jahikoeraga 2013. aasta oktoobrist 2014. aasta märtsi lõpuni. Šaakali küttimisel kaitstavatel aladel tuleb järgida ka kaitse-eeskirjades sätestatud täiendavaid liikumis- ja ajalisi piiranguid.

„Igast kütitud või hukkununa leitud šaakalist tuleb teavitada Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonda. Sarnaselt suurkiskjatele tuleb koguda kütitud või leitud looma bioproovid, mis annavad teavet šaakalite asurkonna seisundi ja juurdekasvu näitajate kohta,“ ütles Keskkonnaameti looduskaitse osakonna juhataja Tarvo Roose.

Jahipiirkonnaga liitmata loodusobjektidel määravad Keskkonnaameti regioonid 1. novembriks 2013. aastal ulukite arvukuse reguleerija ning annavad šaakali tasuta jahiloa väljastamise õiguse.

Lisainfo:
Kaja Lotman
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja
e-post kaja.lotman@keskkonnaamet.ee  
tel 472 4223
mob 524 7899

Teate edastas:
Annika Remmel
Keskkonnaameti pressiesindaja
e-post annika.remmel@keskkonnaamet.ee
tel 627 21 95
mob 574 50 332

 

Põdrajahist 2013. aastal

Põdrajahist 2013. aastal

Eelmisel reedel toimus jahiseltsi juhatuse koosolek. Ilmselt protokoll ilmub niipea kui see on avaldamiseks valmis vormitud. Kuid kuna osalesime Olev Peetrisega revisjonikomisjoni liikmetena samuti  koosolekul, siis avaldan mõned olulised kuupäevad enne ametliku protokolli ilmutamist ja teen seda Arvo Kuslapi volitusel.

Meil on sellel aastal küttida 48 põtra. Põtru kütime vaid ühisjahtidel. Erandid on preemiaload, millised antakse kätte premeeritavatele (suvise kokkutuleku-laskepäeva võitnud võistkond, röövikute küttide paremik jne) ja nemad otsustavad ise seltskonna, kellega koos jahti pidada.

Esimene suurem ajujaht korraldatakse 12. oktoobril Haapsalu jahiseltsi maadel koos maaomanikega. Sellel ürituse jaks on ette nähtud kaks põtra. Tore oleks kui ka sellel osaleks enamik jahiseltsi liikmeid

Teine, meie iga-aastane esimene suur ajujaht toimub 19. oktoobril kuhu siis traditsiooniliselt on oodatud kõik jahiseltsi liikmed.

Kõike näeb täpsemalt kui protokoll saab avaldatud.

Tervitustega

Tõnis

Shaakalitest

Shaakalitest

Läänemaa šaakalite lugu olete kindlasti kõik lugenud ja pilte näinud. See käis läbi kõigist uudistest ja jõudis otsaga ka rootsi ja soome televisiooni. Ilmselt kaugemalegi, aga seda ma juba enam ei tea. Läänemaal jäi Salevere kandis sellel kevadtalvel kindlast alles 3 isendit. Võimalik, et ka rohkem kui Puise ja Kiideva kandi teated selliste loomade nägemisest osutuvad tõeks. Tänase seisuga on Lõuna-Läänemaal kohalike väitel näha 3-5 šaakalikutsikat koos vanematega. Väidetavalt on korduvalt kuuldud vähemalt nelja šaakali ulgumist. Kaja Lotmani teabe järgi on Hiiumaal ja Saaremaal nähtud üsna tõenäoliselt siiski ka šaakalit.

Eelmisel nädalal tuli teave Ida-Virumaalt, et seal on kütitud arvatavalt ka üks šaakal. Kunda kandist. Just täna hommikul sain Peep Männililt maili ja selles ta teatab, et info osutus tõeks. Jah, tegemist on vähemalt aastase isase isendiga ja tema kaal oli 10,5 kg. Seega – suht väike loom. Aga ka tema magu ja sooled olid olnud täiesti tühjad. Seega võib vist kokkuvõtteks öelda, et šaakalit võb kohata (küll harva!) juba terves Eestis ja suure tõenäosusega saab ta juba sellest sügisest meie jahiulukite nimekirjas. Või veel enamgi – Keskkonnaministeerium on täna veel seisukohal, et ta tuleb meie loodusest kõrvaldada. Eks näis?

Tõnis Vätsest

Šaakal Saleveres talvel 2013

Kodulehe korrastamisest ja atraktiivsemaks muutmisest

Kodulehe korrastamisest ja atraktiivsemaks muutmisest

Lugesin eelviimase Uudise alt Olevi kommentaari ja pean temaga nõustuma.

——————–

Tere!
Ma ei leidnud paremat kohta, kus arvamust avaldada. Või ei oska.
Ettepanek järgmine. Võtaks maha vanad uudised ja teated. Natuke imelik on mõnda asja lugeda. Ühtlasi vaataks üle liikmete nimekirja. Loodan, et mõistate, mida mõtlen.

Kõike ilusat.

Olev

———————–

Kas nüüd just kustutama neid postitusi peaks. Võibolla oleks targem kui need saaks kuidagi arhiveerida. On nende sisu siis mis ta on, aga ta on ikka tuleviksus natuke meie jahiseltsi ajalugu.

Omalt poolt lisan veel märkusena juurde, et lehe toimetamist peab aktiveerima! Me ei saa nõuda, et seltsi liikmed peaksid olema aktiivsemad lehe kasutajad. Küll saame lehte teha nii, et nende aktiivsus lehe kasutamisel tõuseks. Kui koduleht sisaldab aktuaalset ja operatiivset teavet, siis hakkab seltskond selle vastu ka huvi üles näitama.

16ndal augustil on jahiseltsi juhatuse koosolek. Arutusele tulevad sellised teemad.

  1. Lepingud .
  2. Küttimismahud
  3. Küttimine Matsalu RP
  4. Jooksvad küsimused

Teen ettepaneku jooksvate küsimuste all arutada ka kodulehe kasutamise ja atraktiivsemaks muutmise küsimust. Kui kellelgi on ettepanekuid, siis võiks neid selle uudise alla kommentaarina lisada. Ma loodan, et juhatus siiski seda kodulehte loeb.

Tõnis