Browsed by
Rubriik: Protokollid

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse  koosolek

 

Toimumisaeg:20.04.2018. kell 19:00- 22.00.

 

Osavõtjad:

 

Juhatus:

Arvo Kuslap (AK)

Helmuth Kaljo ( HK)

Tiit Kõnd (TK)

Olev Peetris ( OP)

Raivo Kert ( RK)

Ago Koogas ( AK)

 

Revisjonikomisjon:Jaak Sünt ( JS)

                                      Meeme Riisma ( MS)

Jahiseltsi liige: Kaido Erik ( KE)

 

Koosoleku juhataja: A.Kuslap

Protokollija: T.Kõnd

 

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

 

 

 1. 2017 hooaja kokkuvõte

A.Kuslap esitas 2017 aasta küttimise aruande järgmiselt:

                                 
  Kuu KOKKU   Küttimise %  
märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember jaanuar veebruar    
Põder kokku 0 0 0 0 0 0 0 43 22 18 0 0 83      
Pull               20 10 2     32   39 Pull
Lehm               17 8 7     32   39 Lehm
Pullvasikas               3 3 4     10   23 Vasikas
Lehmvasikas               3 1 5     9  
                                 
Hirv kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
Pull                         0   ##### Pull
Lehm                         0   ##### Lehm
Pullvasikas                         0   ##### Vasikas
Lehmvasikas                         0  
                                 
Kits kokku 0 0 0 0 9 14 17 17 36 14 0 0 107      
Sokk         9 14 8 7 1       39   36 Sokk
Kits             2 6 22 7     37   64 Kits + tall
Sokktall             1 2 6 4     13  
Kitstall             6 2 7 3     18  
                                 
Siga kokku 12 12 16 34 42 33 18 22 18 15 6 35 263      
Kult 4 1 2 6 8 5 2 3 1 1   2 35   50 Kultide % üle 1a hulgast
Emis       1 7 4 6 3 6 1 2 6 36  
Kesikkult 4 8 10 16 11 6 2 2 2 1   3 65   50 Emiste % üle 1a hulgast
Kesikemis 4 3 4 11 16 10 1 5 2     9 65  
Kultpõrsas           6 4 6 4 8 2 10 40   24 Põrsaste % kogu küttimisest
Emispõrsas           2 3 3 3 4 2 5 22  
                                 
2017.a. ulukite hukkumine liikluses või muul põhjusel      
Põder      1 1     1 2 2 3     10      
Hirv                          0      
Kits   1 2 2 2 1 1 2 3 5 5 7 31      
Siga  1       7 2 2   2 1     15      
                          0      


2017 aastal kütitud väikeulukid
:

Rebane 115

Kährik 118

Metsnugis 24

Saakal 4

Mink 5

Mäger 1

 

Halljänes 6

Kobras 55

Nurmkana 5

Kaelustuvi 7

Kodutuvi 16

Hallvares 53

Künnivares 3

Kormoran 2

Haned 306

Pardid 294

 

 • Hinnang loomade arvukusele 2018 jahiaasta alguses

Põder 85

Punahirv 2

Metskits 300

Metssiga 40

Hunt 2

Ilves 2

Kobras 150

 

 • Küttimisssoov 2018

Põder 60

Metskits 90

Metssiga 40

Lõplikud limiidid määrab jahinudnõukogu.

 

 1. 2017 majandustulemused ja 2018 aasta ettepanek

20.04.2018. seisuga on arvel raha 94 000.-

Eelmise majandusaasta kulud olid 47 521.-.

Eelmise majandusaasta tulud olid 56 305.-

 

Kuna tulude laekumine sõltub olulisel määral seakatkust ja põdra lihakehade müügist, siis otsustati 2017/18 aastaks planeerida tulusid  summas 40 000.-

Kulud sõltuvad suuresti jahimajale tehtavatest kuludest. Hetkel on juhatusel ettepanek panna 2018 aasta eelarvesse kuludeks põhikulud 20 000 + jahimaja arendamise kulud 80 000 = 100 000.-.

 

4.Ulukikahjustused ja piirangud

Ulukikahjustuste kompensatsiooniks on selts maksnud RMK-le 174.- trahvi.

Pullapää maaomanik Merle Parts on saatnud jahiseltsile kirjaliku teatise oma maal jahi keelamise kohta.

 

 1. Jahimaja olukord

Jahimaja eelprojekt on valmis ja hoonel on jaanuaris 2018 väljastatud ehitusluba.

Hetkeseisuga on jahimaja peale kulutatud summa 27 000.-

Juhatus otsustas edasisi kulutusi  hetkel mitte teha ja esitada LEADER programmi kaudu taotlus toetuse saamiseks summas 45 000.-

T.Kõnd on ehitajatele saatnud pakkumiskutsed ja vähemalt 3 hinnapakkumist laekuvad hiljemalt 24.04.2018. Taotluse projekti kirjutamise organiseerib K.Erik. Taotluste vastuvõtmine algab 25.04.2018.

Ehitushinna indikatsioon on olemas summas ca 110 000.- + käibemaks.

Teemat arutatakse edasi peale LEADER programmist vastuse saamist.

 

6.Külalisjahimeeste küsimus

Probleemiks on külalisjahimehed, kes jätkuvalt ei tasu  ettenähtud päevatasu, mis seni oli 10.- eurot päevas relvaga jahil viibiva külalisjahimehe eest. A.Kuslap saadab võlgnikele meeldetuletused.  Võlgnik on ka uus liikmekandidaat  , kes on esitanud taotluse HJS liikmeks saamiseks.

Juhatus otsustas, et edaspidi on kütiliinis oleva külalisjahimehe päevatasu 20.- eurot ning nimetatud summa peab olema seltsile makstud ettemaksuna. Maksete eest vastutab külalisjahimehe  kutsunud HJS liige.

 

 1. Uued liikmekandidaadid

Liikmeid on hetkel 112, mis on üle  kokkulepitud limiidi.

Sellega seoses otsustas  juhatus üldkoosoleku päevakorda uute liikmete arutelu punkti mitte lisada.

 

 1. Distsiplinaarküsimused

Üldkoosolekul teha teavataks Oleg Schetsevitsi juhtum ja asjaolu, et juhatus  tegi veebruaris talle noomituse.

 

 1. Liikmemaksu tõstmine

Kuivõrd aastaid pole liikmemaks muutunud ja nüüd on ka tarvis raha jahimaja arendamiseks, otsustas juhatus teha üldkoosolekule ettepanek tõsta  liikmemaks tänaselt 40.- eurolt 50.- euro peale.

Penisonäride maks tõsta 12 .- eurolt 15.- euro peale- see on tingitud EJS poolsest makse tõstmisest.

 

10.Üldkoosoleku päevakord

HJS üldkoosolek toimub Käbi Pansionaadis 11.mai 2018  kell 18.00.

 

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

 

1.2017/2018  majandusaasta aruande esitamine.

2.Revisjonikomisjoni akti esitamine.

3.Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine.

4.Liikmemaksu  määramine.

5.2018/2019.a eelarve esitamine ja kinnitamine.

 1. Jahieetika rikkumised ja kaebuste arutamine
 2. Jooksvad küsimused

Lepiti kokku, et O.Peetris saadab HJS liikmetele vastavasisulise teate hiljemalt 27.aprill 2018..

 

Koosoleku juhatajaks tehakse ettepanek valida O.Peetris.

 

 1. Muud küsimused

* EJS kokkutulekul osalemise kulude kompenseerimine

   R.Kert tõstatas küsimuse ja tekkis arutelu teemal, et miks peab jahiselts tasuma 100% ulatuses jahiseltsi liikmete ja nende perekonnaliikmete osalemise ja toitlustamise EJS suurel kokkutulekul.A.Koogas oli eriarvamusel ja toetas senise praktika jätkamist, et selts motiveerib aktiivseid liikmeid traditsioonilistel üritustel osalemises.

Arutelu lõpus jõudis juhatus ühise otsuseni, et edaspidi kompenseerib selts üldkokkutulekul osalejate platsikulud ja sissepääsukulud, toitlustuse kulu kannab igaüks ise.

 

*Suvise HJS kokkutuleku aeg lepitakse kokku üldkoosolekul . Uues tiirus seda veel planeerida ei saa, A.Kuslap uurib võimalust teha kokkutulek Tallinnas Männiku lasketiirus.

 

* LJK tiiru ehitamisel oodatakse talgute korras aktiivset osavõttu. Hilisem tiiru kasutamine saan olema LJK liikmetele tasuta.

LJK ootab ka sel aastal 3000.- toetuse saamist, juhatus otsustas anda vastavat toetust.

 

*Koos üldkoosoleku kutsega saadab O.Peetris ka info, et koosoleku ajal on võimalik pikendada jahitunnistust.

 

 • Üldkoosolekul rõhutada ka liikmemaksude tasumise kohustust ja tähtaegasid, sest sellega on endiselt probleeme.

 

Protokollis: T.Kõnd

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse koosolek 11.02.2018

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse koosolek 11.02.2018

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse  koosolek

 

Toimumisaeg:11.02.2018. kell 9:15-9.30

 

Osavõtjad:

 

Juhatus:

Arvo Kuslap (AK)

Tiit Kõnd (TK)

Olev Peetris ( OP)

Raivo Kert ( RK)

Ago Koogas ( AK)

 

Koosoleku juhataja: A.Kuslap

Protokollija: T.Kõnd

 

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

 

 1. Jahimaja projekti olukord

* Valminud on eelprojekt ja hoone on saanud ehitusloa.Valmis on puurkaev, vajalik osa katusest ja on olemas ka elektri liitumine.Teostatud on hoonesisesed vaheseinte lammutustööd.

*Jahimaja arendamiseks on kulutatud summa 25 717,80.- EUR.

* LEADER projekti raames on võimalik esitada taotlus jahimaja toetuse saamiseks. Selleks tuleb olemasolevat eelprojekti veidi kohandada ja kirjutada taotlus. Rõhuasetus peab olema SAK-ga seotud vajadusele ulukite nõuetekohaseks käitlemiseks. Taotluse esitamise ühekordne kulu on ca 300.- EUR.

Koosolekul viibinud juhatus otsustas üksmeelselt:

 • Esitada taotlus
 • Kuni taotlusele vastuse saamiseni rohkem jahimajale kulutusi mitte teha
 • Taotluse esitamisega tegelevad O.Peetris,T.Kõnd ja K.Erik

 

 1. Kaebuste ülevaatus

Jahiseltsile on laekunud kaks kaebust, millest mõlemad on seotud jahiseltsi liikme Oleg Schetsevitchiga.

      2.1.Rajakaameraga seonduv

Juhatus arutas olukorda, kus Oleg Schetsevitch võttis omavoliliselt talle mittekuuluva rajakaamera Pullapäält E.Kirsi kinnistu pealt. Olegi  enda väitel võttis ta kaamera selleks, et talle tundus, et tegemist on uue ebaseaduslkiku söödakohaga. Sama päeva õhtul informeeris ta sellest A.Kuslapit ja näitas kaamerat talle.

 

       2.2. Öösiti  põldudel tuledega laskmine

Juhatus arutas Lääne Elu ajakirjanik Lehte Ilvese kaebust, mille alusel meie jahimehed öösel tema maja lähedal valgustasid tuledega põldu ja paugutasid. On selgunud, et seda tegi Oleg Schetsevitch, kelle väitel ta lasi rebast. Lisaks sellele, et rebast ei tohi kunstlikku valgusallikat kasutades tulistada, arutas juhatus ka üldisemalt öösiti põldudel ringisõitmise ja laskmise teemat.

Juhatus tegi järgmised otsused:

*Otsustati, et edaspidi lubatakse sigu küttida vaid söötmiskohtadest, mitte autoga ringi sõites ja põlde valgustades. Sellest informeeritakse meili teel kõiki jahiseltsi liikmeid( O.Peetris korraldab) ja lisaks käiakse see teema üle ka kevadisel üldkoosolekul.

* Teha Oleg Schetsevitchile hoiatus öösiti ringisõitmise – tulistamise eest ning rajakaamera omavolilise äravõtmise eest ning teda kohustatakse järgima  juhatuse ja jahiseltsi poolt kehtestatud reegleid.

 • Teatada e-kirja teel E.Kirsi, et rajakaamera äravõtmise teemat on juhatuses arutatud , olukorda taunitud ja süüdlasele tehtud hoiatus.

 

 1. Jahitunnistuste pikendamine

Arutati ka probleemi, et paljudel liikmetel lõpeb jahitunnistuse kehtivus 1.märtsil ning kas ja kuidas saaks pikendamist ühiselt teha. Otsusteni ei jõutud.

 

         Protokollis: T.Kõnd

Haapsalu Jahiseltsi erakorralise üldkoosoleku protokoll 18.08.2017

Haapsalu Jahiseltsi erakorralise üldkoosoleku protokoll 18.08.2017

Haapsalu Jahiseltsi erakorralise üldkoosoleku protokoll

 

 

Kuupäev: 18.08.2017.

Koht: Käbi Pansionaat, Lutaku

 

Koosoleku juhataja: Jaak Sünt

Protokollija:  Olev Peertis

 

Koosolekul osalejaid 41 liiget, koosolek on otsustusvõimeline.

 

Päevakord:

 1. Kinnistu soetamise kinnitamine üldkoosoleku poolt;
 2. Juhatuse poolt jahimaja projekti ja rahastamisvõimaluste tutvustamine,samuti võimalik ehitustööde etapilisus;
 3. 2017/18 eelarve muutmine;
 4. Juhatusele volituste andmine jahimaja arendamiseks;
 5. LJK lasketiiru rahastamise otsustamine;
 6. Muud küsimused.

Koosoleku päevakord kinnitati ühehäälselt. Vastu ja erapooletuid ei olnud.

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

 

 1. Kinnistu soetamise kinnitamine üldkoosoleku poolt.

Ettekandja: Arvo Kuslap.

 

Alustame kurva noodiga. Meie hulgast on lahkunud Rein Raudne ja Maiste. Palun minutilist leinaseisakut.

 

Kuna Läänemaa Jahindusklubi ostis lasketiiru ehitamiseks Võnnus kolm lindlat oli soodusvõimalus soetada ka Haapsalu Jahiseltsile, jahimaja ehituseks, üks lindla hinnaga 2500 eurot. Notaris käis tehingut vormistamas Olev Peetris. Hetkel on pooleli maa mõõdistamine ja geoaluse tegemine. Elektriliitumine on tehtud. Hoone on 95 meetrit pikk ja 12 meetrit lai. Moodustatud on initsiatiivgrupp kes jahimaja arendamisega tegeleb. Kaido Erik, Tiit Kõnd, Arvo Kuslap ja Olev Peetris.

 

Otsustati: Üldkoosolek kinnitas kinnistu soetamise 40 poolt häälega 0 vastu ja 1, erapooletu hääl.

 

 1. Juhatuse poolt jahimaja projekti ja rahastamisvõimaluste tutvustamine,samuti võimalik ehitustööde etapilisus.

Ettekandja: Kaido Erik

 

Jahimaja rekonstrueerimise rahaline maht on ligikaudu 170 000 eurot koos käibemaksuga. Sellist raha meil ei ole ja seepärast tuleb ehitus jagada etappideks. Tänavu oleks meil võimalus kulutada 65 000 eurot ja edaspidi vastavalt võimalustele.

Hoone soetamiseks ja mõõdistamisteks arvestasime 5 000 eurot.

I – etapp oleks hoone pool katust, kusjuures vana katus tuleb meil omal maha võtta. Kindlasti projekteerimine, kommunikatsioonid ja niipalju sisetöid kui raha lubab. Esialgne kõige odavam katuse pakkumus on 26 000 eurot, kui täna üldkoosolek annab juhatusele volituse asjaga edasi tegeleda siis võtame täpsustatud pakkumuse.

Erilisi lootusi projektidest raha taotlemisele ma ei paneks. Kui on aga võimalus siis see tuleb kindlasti ära kasutada.

 

Otsustati: Üldkoosolek võttis informatsiooni teadmiseks.

 

 1. 2017/18 eelarve muutmine

Ettekandja: Arvo Kuslap

 

Seoses jahimaja arendamisega on ettepanek muuta eelarvet järgmiselt.

Vätsa püstkoja katust tänavu ei tee ja reserve arvelt suurendada tulusid ja kulusid järgmiselt:

Tulud  95 500 eurot

Kulud 95 500  eurot

 

Otsustati: Üldkoosolek kinnitas eelarve muudatuse ühehäälselt.

 

 1. Juhatusele volituste andmine jahimaja arendamiseks

Üldise arutelu tulemusena.

 

Otsustati: Ühehäälselt anda käesoleval majandusaastal juhatusele volitused jahimaja arendamiseks kuni 65 000 euro ulatuses.

 

 1. LJK lasketiiru rahastamise otsustamine

 Üldise arutelu tulemusena

 

Otsustati: Ühehäälselt toetada Läänemaa Jahindusklubi lasketiiru ehitust kuni 5 000 euro ulatuses.

 

6 Muud küsimused.

6.1 Arvo Kuslap autasustas seltsi kokkutulekul laskevõistluse võitjaid.

I koht – Tõnu Kirs,

II koht – Vahur Koplimaa

III koht – Sulev Heinpalu.

Viktoriin

I koht – Sarapik, Viilma, Raudvere.

II koht – Riismaa,Kallus, Hepner.

III koht Tamman, Novak, R. Kert.

 

6.2 Põdra küttimise limiit on 81 isendit. Kitsel 144 ja seal 186. Sigadest on kütitud 139 isendit. Pool meie jahimaast on seast tühi. Looma on veel Sinalepa kandis.

 

6.3 Põdra üldjuht on 21.10.2017

 

6.4 Ago Koogas Juhatusel on laekunud 10 allkirjaga pöördumine seoses osade meeste ringisõitmisega seoses seajahiga. Denis Naumov ja Oleg Chizhevich  sõidavad öö läbi ringi rikkudes ära ja segades teiste meeste jahti, kes istuvad viljapõllus kõrgistmetel. See ei ole eetiline ja jahiohutuse seisukohalt lubamatu. On olnud juhuseid, kus lastakse põldu, kus kütt on kõrgistmel. Ettepanek viljajahi lõpuni jaht ainult kõrgistmelt.

 

Toimus tuline arutelu.

 

Otsustati: 01. oktoobrini 2017 viljapõllust seajaht lubatud ainult kõrgistmelt. Kõrgistme paigaldus peab olema maaomanikuga kokku lepitud.  Otsuse poolt 35, vastu 2, erapooletuid 4

 

Koosoleku juhataja                                                   Koosoleku protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/                                       /allkirjastatud digitaalselt/

Jaak Sünt                                                                   Olev Peetris

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse koosolek 02.08.2017

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse koosolek 02.08.2017

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse  koosolek

 

Toimumisaeg:02.08.2017. kell 17:30- 20.00.

 

Osavõtjad:

 

Juhatus:

Arvo Kuslap (AK)

Helmuth Kaljo ( HK)

Tiit Kõnd (TK)

Olev Peetris ( OP)

Raivo Kert ( RK)

Ago Koogas ( AK)

Kerlin Ledis(KL)

Revisjonikomisjon:Jaak Sünt ( JS), Meeme Riismaa(MR)

Kutsutud jahiseltsi liige: Kaido Erik( jahimaja arutelu küsimuses)

 

Koosoleku juhataja: A.Kuslap

Protokollija: T.Kõnd

 

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

 

 1. Suurulukite küttimislimiidid

*Siga 182.             119 on hetkeks lastud.Seal vanuselist/soolist struktuuri ei rakendata.

*Metskits 144: talled 50-60 tk, kits +sokud pooleks.

*Põder 81:  24-30%vasikad, lehmad +pullid pooleks.

 

2.Põdralubade jagamine

Eeldatav kokkuostu hind  ca 4.- EUR/kg

Põdra lihakehade planeeritav  jagamine:

Juhatus 1+1

Sulev 2

Ulm1

Üldjaht 10

Talunikud 4

Väikeulukid 1+1

Kumari 1+1

Hundijahi ajajad 1

Valdav osa kokkuostu.

 

3.Jahikorraldus

R.Kert ja A.Koogas tõstatasid teema,et probleemiks on kerkinud ohutuse tagamine seajahil pimedal ajal, mil öö läbi pidevalt autoga ringi sõidetakse  ja  üksteise jahti segatakse.A.Koogase ettepanek- et siga lastaks põllult vaid kõrgistmelt.

Erakorralisele üldkoosolekule see punkt sisse panna.

 

Põdrajahil peab laskja hoolitsema päeva lõpus loomade äraviimise eest- ka seda teemat käsitleda erakorralisel üldkoosolekul „muude küsimuste“ osas.

 

4.Jahi keelamine Pullapääl

Maaomanik Peter Voecks on kirjalikult keelanud temale kuuluvatel kinnistutel igasuguse jahipidamise. O.Peetris paneb vastava info kodulehele ja seltsi meilidele.A.Kuslap teatas kodanikule suuliselt, et vajalik on tema keelumärgid üles panna.A.Kuslapil teha talle ka  vastus.

 

 1. Ulukikahjustused

K.Hepner on teinud kahjuennetusteate, mille alusel on vaja põdrajahti pidada Haapsaluga piirnevas taimeaias.

 

6.Uue jahimaja projekt

*Jahiseltsi juhatus  on soetanud Võnnu külasse kinnisvara, milleks on mahajäetud endine kalkunifarmi hoone mõõtudega 12×95 meetrit koos selle ümbrusega.

Lisaks on tehtud liitumisleping elektriga  20A.

Töörühm koosseisus A.Kuslap, T.Kõnd ,O.Peetris ja K.Erik on koostanud eskiisvariandi jahimaja arendamiseks koos eeldatava maksumusega, mis on kokku ca 150 000 + km.

 

*Vajalik on kokku kutsuda erakorraline üldkoosolek 25.08.2017, mille päevakord on järgmine:

 • Kinnistu soetamise kinnitamine üldkoosoleku poolt
 • Juhatuse poolt jahimaja projekti ja rahastamisvõimaluste tutvustamine,samuti võimalik ehitustööde etapilisus
 • 2017/18 eelarve muutmine
 • Juhatusele volituste andmine jahimaja arendamiseks
 • LJK lasketiiru rahastamise otsustamine
 • Muud küsimused

O.Peetris saadab laiali vastava kutse jahiseltsi liikmetele.

*Jahimaja finantseerimine

Kohustuslik rahareserv – otsustati, et seltsi arvel olevat vaba raha  peab olema pidevalt 15 000 kuni 20 000.-.

Hetkel arvel ca 80 000.- ehk omavahenditest saaks hetkel kuni järgmise korralise üldkoosolekuni kulutada summat 65 000.-, mille kohta  kavatseb juhatus erakorraliselt üldkoosolekult volitusi küsida.

A.Kuslap valmistab erakorraliseks üldkoosolekuks ette muudetud 2017/18 eelarve projekti, milles on sisse viidud kulutused kinnistu ostmiseks ja jahimaja arendamiseks. Üldkoosolekule kaasa võtta ka ostu-müügileping.

 

*Tööde etapilisus

Selgitada 1.etapi võimalik maksumus ja maht, mida saab 65000.- eest nii, et 2018 põdra ühisjahiks oleks minimaalne maht ruume kasutamiseks valmis.Selgitada ka jooksvad kulud.

1.etapi tööde järjekord võiks olla:

projekt

50% katust

Vesi ja kanalisatsioon,elekter,küte

nahastusruum

saal

wc

T.Kõnd teeb vajalikud arvutused ja saadab juhatuse liikmetele ülevaatamiseks ja täiendamiseks.

K.Erik küsib täpsustatud katuse pakkumise kahes variandis: kogu hoone ja 50% katust.

Katuse ehitamise mahu osas oli elav arutelu, kas teha kohe kogu katus või ainult kuni pool katust. A.Koogas ja T.Kõnd olid arvamusel, et kuni pole selge kogu ülejäänud hoone pikkuse kasutamise otstarve, pole otstarbekas raha kogu katuse peale kulutada, vaid selle raha eest oleks mõttekam teha olulisemaid ehk 1.etapi töid.

 1. Muud küsimused

*Põdrajaht algab 1.oktoober.   Suur üldjaht 21.10.2017.

 

Protokollis: T.Kõnd

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse koosolek 16.06.2017

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse koosolek 16.06.2017

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse  koosolek

 

Toimumisaeg:16.06.2017. kell 17:00- 18.00.

 

Osavõtjad:

 

Juhatus:

Arvo Kuslap (AK)

Helmuth Kaljo ( HK)

Tiit Kõnd (TK)

Olev Peetris ( OP)

Raivo Kert ( RK)

Ago Koogas ( AK)

Kerlin Ledis (KL)

 

 

Koosoleku juhataja: A.Kuslap

Protokollija: O.Peetris

 

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

 

 1. Jahimaja soetamine.

Ettekandja: Olev Peetris

 

Viimase aja arengud on sellised, et Läänema Jahindusklubi ostab lasketiiru tarvis ära Võnnus kolm lindlat ca 7,5 tuhande euro eest.

Lindlad on 95 m pikad ja 12 m laiad.

Sellest tulenevalt on tekkinud mõte, et Haapsalu Jahiselts võiks endale soetada ühe lindla  (nr 4), klubi omade kõrval, jahimaja tarvis. Hinnaks max 3-5 tuhat euri. Siis peaks sees olema  ka mõõdistamised ja kinnistu moodustamine.

Koht on soodne. Olemas elekter, vesi, kanal. Hind sisuliselt olematu.

Projekt on pikaajaline 10-15-20 aastat. Peaksime mõtlema pikemas perspektiivis ja nooremate nn järelkasvu peale. Et tekiks mingi seltsi- või ühistegevus ka peale jahi.

Klubiga kahasse saaks ehitada parklat, teed jne.

Omanik Soomest on Eestis 30 juunil ja kui kiiresti asju ajada jõuaksime ka koos klubiga notarisse lepingut sõlmima.

Kas juhatus on nõus võtma vastutuse, et kiiresti ilma üldkoosolekuta langetama otsuse ning ostma seltsile kinnisvara. Üldkoosolekut teavitame kohe esimesel võimalusel.

 

Otsustati: Kõik juhatuse liikmed olid jahimaja soetamise poolt.

 

 

 1. Juhatuse liikmele volituse andmine Haapsalu Jahiseltsi esindamiseks notaris.

Ettekandaja Arvo Kuslap

 

Kuna mina olen 30. juunil ära siis vastavalt põhikirjale on vaja volitada kedagi, kes notaris juhatuse liikmetest Haapsalu Jahiseltsi esindab ja lepingu sõlmib. Olev on Läänemaal olemas ja nõus meid notaris esindama.

 

Otsustati: Anda Olev Peetrisele (ik ) volitus Haapsalu Jahiseltsi esindamiseks notaris kinnisvara (jahimaja) soetamiseks.

 

 

 

 

 

Juhataja                                                                     Protokollija

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                       /allkirjastatud digitaalselt/

 

Arvo Kuslap                                                              Olev Peetris

 

 

 

Haapsalu Jahiseltsi üldkoosoleku protokoll 28.04.2017

Haapsalu Jahiseltsi üldkoosoleku protokoll 28.04.2017

Haapsalu Jahiseltsi üldkoosoleku protokoll

 

Kuupäev: 28.04.2017.

Koht: Käbi Pansionaat,Lutaku

 

Koosoleku juhataja: Jaak Sünt

Protokollija:  Olev Peertis

Päevakord:

 1. 2016/2017 majandusaasta aruande esitamine;
 2. Revisjonikomisjoni akti esitamine;
 3. Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine;
 4. Liikmemaksu määramine;
 5. 2017/2018.a eelarve esitamine ja kinnitamine;
 6. Juhatuse valimine;
 7. Revisjonikomisjoni valimine;
 8. Muud küsimused.

Koosoleku päevakord kinnitati üksmeelselt, vastuhääli ei olnud.

Koosolekul osalejaid oli kokku 44 liiget,  seega oli koosolek otsustusvõimeline.

 

 

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

 

1.2016/2017  majandusaasta aruanne. Esitas Arvo Kuslap.

Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.04.2016 – 30.03.2017 Küttimine on arvestatud 01.03.16 – 28.02.2017. Seisuga 01. aprlill 2016 oli jahiseltsis liikmeid 111. Üldkoosolekul võeti juurde liikmetena Liis Eltmaa. Heiko Kallus, Heigo Reisser, Kert Niisuke, Margus Maripuu ja Denis Naumov. Elukoha muutuse tõttu lahkus meie seltsist Janek Bergmann. Jäädavalt lahkus meie liikmete hulgast Vello Künnap, seega on liikmete arv 115.

 Kasutada olev jahipiirkonna suurus oli majandusaastal  34505 ha   

On läbi viidud ulukite tavaloendus pikaajalistele tähelepanekutele ja talviste vaatlusandmete jälgede kaardistamisele. On teostatud suurkiskjate (hundi, karu ja ilvese) vaatluslehed aga kuna puudus püsiv lumekate vaatlusandmed on ebatäpsed jäi teostamata ruutloendus..

2016.aasta kevadel loendati meil 80 põtra, 300 metskitse, 350 metssiga, 1 ilves, 1 hunt 150 kobrast. 

Majandustulemused

Tulud       48 002,68  EUR

Suuremad tuluallikad  kütitud emiste preemia 17 124 eur

Põtrade müük  16 075 eur

Väliskülaliste linnujaht 5886 eur

Liikmemaks + sisseastumismaks  5000 eur

 

Kulud     29 078,  03 EUR

 Suuremad kulud Vätse püstkoja abihoone laiendus 6038 eur

Söödateravili 5322 eur

Kokkutulekud, lasketegevus 3 900 eur

Metsasihtide puhastus 2200 eur

Töötasu + autokompensatsioon 2 400 eur

Läänemaa JK liikmemaks 1331 Eur

Panga jääk majandusaasta alguses    68 035,15 EUR

Panga jääk majandusaasta lõpus     86 959,80  EUR

Panga jääk täna .  85 406 ,26                EUR

Küttimine: Algas  1.märts  2016    ja lõppes  28.veebruar 2017.

Põder: Küttimiskvoot põtradele oli meil  min 59  isendit, kütiti 72. Põtradest kütiti pulle 25,  lehmi 23, pull-vasikaid 11 ja lehm-vasikaid 13.  Autoavariis hukkus 4 põtra ja muul põhjusel 3 põtra.  Küttimine toimus meil ühisjahtide käigus 1. oktoobrist kuni 11.detsembrini.

8.oktoober toimus meil  põdra  ühisjaht koos maaomanikega kokku oli jahis 42  osalejat  meil  õnnestus küttida 8 põtra, millest tehti suitsuvorsti ja jagati maaomanikele.

 Põdra üldjaht toimus 15.oktoobril 2016 .a., jahis osales 64 jahimeest ja 2 jahinaist.. Jahis õnnestus küttida  11 põtra 

22.oktoobril 2016 toimuval ühisjahil juhtus midagi enneolematut, kui 10 minutilise vahega küttis Oleg 2 trofeepulli golfiväljakul (8+9 ja 10+10)

 Põdra jahtide käigus õnnestus meil  küttimiskvoot   täita  ja ületada ja mis peamine, õige kooslususega.

Metssiga Minimaalne küttimiskvoot oli 315 (300) isendit, kuid  kütiti 423  (456) (57  kulti, 67 emist, 67 kesikkulti, 82 kesikemist, 85 kultpõrsast ja 65 emispõrsast). Liikluses hukkus 6 metssiga. Kuna talv oli lumevaene siis oli metsseajaht raskendatud kuna puudusid luureandmed ja ka varitsusjaht ei andnud erilisi tulemusi, kuna metssead kasutasid peibutussööta väga minimaalsel. Küttimiskvoot sai täidetud. Tingimus et 50 % täiskasvanud ja kesikutest peab moodustama emise. Meil oli see 55 %., Ttalv oli metsigade suhtes väga leebe ja lume puudumisel oli sööta  kerge kätte saada, siis sellest tulenevalt peaks meil metssigade populatsioon olema tugev, et järgneval hooajal peame olema valvsad kahjustuste ärahoidmisel. Kuid metssigu ähvardab oht – Aafrika seakatk.  Meil kütiti 08.04.2017 seakatku nakatunud kesikkult.

 

Metskits: Soovituslik küttimiskvoot oli 70 Meil ei kütiti 60 isendit. Liikluses hukkus 30 metskitse. Metskitse arvukus on tänu tagasihoidlikule küttimisele ja soodsatele talvele tõusuteel, Kuid huntide arvukus on tõusuteel arvatavasti liiguvad hundid edasi lõuna ja kesk Eestist lääne poole sest siin on toidubaas rikkalikum.  

Hunt:  Küttimislimiit  oli  küttida 5 isendit Läänemaal kuid  kütiti 6 .25 02.2017 seisuga oli veel 2 hundiluba realiseerimata, samal päeval õnnestus meil küttida  1 hunt (Mati Valk) kuid hiljem selgus, et samal päeval olid varem Vatla jahimehed küttinud 2 isendit. Siis oligi maakonna limiit lõhki ja eks hiljem selgub, kas meie selts saab ka karistada keskkonnale tekitatud kahju eest   Kuid peale hundijahti on meil nähtud hunte ja arvatavasti jäid need meile pesitsema.

Ilves: Loendus andmetel 1-2 ilvest aga lumeolud puudusid nii, et tegelikku seisu on raske ennustada. Läänemaa ja kogu Eesti   küttimiskvoot oli 0 isendit  

Saakal:

Meil õnnestus küttida 10 isendit (Ago Koogas 3 ja Jaak Sünt 2 isendit),

 

Väikeulukijaht

Linnud. Kütiti kokku 364 hane, sellest rabahani 49, suur-laukhani 8, hallhani 111, valge-põsklagle 353. Parte kütiti kokku 252.Kaelustuvi 7, nurmkana 9 ja metskurvits 5.

Röövlinnud 

Norm oli meil 170 röövlindu, (1000 ha kohta 5 röövlindu) ja see jäi täitmata , täitmine 44 %

Hallvareseid 64, künnivares 4, kormoran 2 ronka 2. Kokku 71 röövlindu.

 

Väikeulukid

Väikekiskjate norm oli meil 306 (1000 ha kohta 9 väikekiskjat)

Täitmime oli 130 %

Kütiti 86 rebast (eelmine aasta. oli 40), kährikkoeri 254 (eelmine aasta 231), metsnugiseid 39 (59), 0 tuhkrut 6 minki, saakal 10 kokku 397 isendit

Tänu mõnedele aktiivsetele jahimeestele sai röövikute norm täidetud

Künno Kalk  36 kährikkoera, 8 rebast ja 2 minki (46),Alar Kruusma 27 nugist 1 kährik 1mink (29)  Väino Kokvel  24 kährikut, 3 rebast  (27) Nikolai Tserepannikov 10 kährikut,7 rebast 8 nugist  (25) Oleg Chizhevitch 18 käh. 4 rebast 1 saakal (23) Priit Roostfeldt 17 kährikut 4 rebast 1 mink (22) Tõnu Targamaa 18 käh. 2 rebast (20)

Eelmisel aastal kütiti 52 (40) kobrast ja 16 (4) halljänest.

1.märtsist -2016 .a. 28.veebruar 2017 käis lubade registreerimis zurnaalidest läbi 633 (576) suuruluki luba ja 326 (343) väikeuluki luba, see on kokku 959( 919 ). Lubade täitmine on üldiselt korrektne, kuid esines ka üksikuid puudusi. Mõningate kütitud väikeulukite määramisel pole osanud jahimehed ilmselt liiki määrata, sest on märgitud lihtsalt „part“või „hani“

2017/18a. küttimiskvoote ei tea need tulevad jahindusnõukogu otsusega

 

 Lisasöötmine

Söödapõldusid meil enam ei rajata.

Talv oli meil lumevaene ja seoses sellega oli ulukite lisasööta tarbisid minimaalselt, metskitsede lehisvihad jäid alles, aga need tuleb teha sel aastal uued, järgmine talv tuleb tõenäoliselt rohke lumega ja külmaga, siis on metsloomad näljas. Samuti paluks teha hoidlad vanadest vihtadest puhtaks teha, osa hoidlaid tuleb meil likvideerida , seda maaomaniku nõudmisel (Taebla). Keskkonnaameti käskkirja alusel on metssigade lisasöötmine keelatud aastaringselt, tohib ainult kasutada registreeritud   peibutussöödakohti, kus tohib korraga olla väljas 5 kg sööta. Meil on lubatud

maksimaalselt 34 (1 koht 1000 ha pindala kohta  ja söödakohtade vahemaa peab olema 1 km) Peibutussööda kohtadel  käisid meelsasti metskitsed teravilja söömas.

Tahaks loota et kõik liikmed teevad tulevikus vihad valmis ja viivad õigeaegselt hoidlatesse või hoiavad kodus, et talvel saab viia juurde kohta kus tekib lisasöödaga puudus.

RMK leping sõlmiti september 2013, mille alusel on meil võimalik jahti pidada riigile kuuluval maal, 

Märtsis saadeti meile kvartalid Suuremetsas ja Espres kus on oht põdra ja Suuremetsas kopra kahjustustele. Matsalu RP palve väikekiskjate küttimiseks Matsalu rahvuspargis, väikesaartelt väikekiskjate likvideerimine. Meil käis dessant Kumari saarel 2016, kütiti 2 rebast. Nädal tagasi kütiti jälle Kumaril 2 rebast. Suur tänu kõigile, kes sellest osa võtsid.

 

Sportlik tegevus: Meie laskesportlased on aktiivselt osa võtnud sportlikest jahivõistlustest.

 1. Kirs Eesti Meister Fitac Sportingus. Jahikaaar veteranide klassis  Arvo Kuslap I koht.

Meeskondlikult Jaan Targamaa ja Arvo Kuslap Silma LK koosseisus  EKV Kombi harjutuses III koht.

Haapsalu JS kokkutulek

03.juulil toimus meil oma jahiseltsi kokkutulek. Seal loositi osalejate vahel 3-liikmelised võistkonnad, kelle tuli läbida mitmevõistlus, mis koosnes siledaraudsest püssist kuuliga sea tabamises, haavlitega taldriku tabamisest ning ka teadmiste kontrollist viktoriini näol. Osales 10 võistkonda. Viktoriin oli seekord meeskondlik.

Mitmevõistlus:

1) võistkond nr. 8 – Raivo Kert, Viljar Varimaa, Janno Tikerpuu (auhinnaks põdra luba)

2) võistkond nr.  (põdravasika luba)

3) võistkond nr. 9 – Mati Valk, Lauri Väli, Sulev Heinpalu (soku luba)

 

Individuaalselt CSP 25 + AT-15 kokku 40 märki

 1. koht Jaan Targamaa 38
 2. koht Sulev Heinpalu 29
 3. koht Vahur Koplimaa 28

JM jooksev metssiga 30-st võimalikust

 1. koht Kalju Pahk 29
 2. koht Raivo Kert 28
 3. koht Ragnar Sarapik 26

Aktiivselt võtsid meie liikmed osa ka Läänemaa MV nii kuuli kui haavlilaskmisest

Nii haavli kui ka kuulilaskmisel saavutas Haapsalu jahiseltsi võistkond III koha.

Rohkesti Haapsalu JS liikmeid koos peredega võtsid osa Vabariiklikust Jahimeeste kokkutulekust , mis toimus Võrumaal  Ummamuudu kokkutulek.

Nii vabariiklikul kui Haapsalu JS kokkutulekul kui ka ühisjahtidel on kõhutäie eest hoolitsenud Sulev Heinpalu. Soovime talle edaspidiseks jõudu ja häid retsepte!

Tänan kõiki jahimehi, kes igati aitasid kaasa jahiseltsi majanduslikule tegevusele, olid aktiivsed röövulukite ja röövlindude arvukuse piiramisel, aitasid kaasa müügipõtrade küttimises ja lihakehade üleandmisel ja metssigade küttimisel.

Haapsalu Jahiselts tänab Vahur Koplimaad ja Jaak Sünti kes aitas Haapsalu JS-ile jahituristide saamisel ja jahtide korraldamisel.

Lõpetuseks lugupeetud jahimehed soovin teile jahiradadel, isiklikus elus ja ettevõtmistes palju jõudu, õnne ning kivi kotti!

 

2.Revisjonikomisjoni  akti esitamine. Esitas komisjoni liige Meeme Riisamaa.

 

Majandusaasta aruanne, mille kohta annab revisjonikomisjon oma arvamuse on koostatud aruandeperioodi 01.04.2016 – 31.03.2017.a. kohta.

Revisjonikomisjon koosseisus Jaak Sünt ja Meeme Riismaa kontrollisid MTÜ Haapsalu Jahiseltsi 31.03.2017 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis koosnes kahest eraldiseisvast failist tulude ja kulude kohta. Lisaks oli esitatud MTÜ Haapsalu Jahiselts arveldusarve väljavõte. Dokumendid olid saadetud eelnevalt elektrooniliselt revisjonikomisjoniliikmete e- postile ning lisaks vastas vajadusel telefoni teel küsimustele MTÜ Haapsalu Jahiseltsi raamatupidaja Eva Palm ja juhatuse esimees Arvo Kuslap. Mittetulundusühingu raamatupidamise originaaldokumendid asuvad Eva Palmi valduses.

 

 MTÜ Haapsalu Jahiselts 2016/2017 majandusaasta aruande kokkuvõte

Jahiseltsi jääk arveldusarvel pangas oli 31.03.2016 seisuga 68 035,15 eurot.

Jahiseltsi 2016/2017 majandusaasta kulud olid 29 078,03 eurot.

Jahiseltsi 2016/2017 majandusaasta tulud olid 48 002, 68 eurot.

Jahiseltsi jääk arveldusarvel pangas oli 01.04.2017 seisuga 86 959,80 eurot.

Jahiseltsi arveldusarve suurenes majandusaasta jooksul 18 924,65 euro võrra.

 

Revisjonikomisjoni arvamus

Revisjonikomisjoni hinnangul 2016/2017 majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aruanne kajastab olulistes osades õiglaselt MTÜ Haapsalu Jahiselts finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusi ning on kooskõlas heade raamatupidamistavadega.

Revisjonikomisjon teeb ettepaneku kinnitada majandusaasta 2016/2017 aastaaruanne MTÜ Haapsalu Jahiselts üldkoosolekul.

 

 3.Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine.

Aruanne kiideti heaks üksmeelselt, erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.

 

4.Liikmemaksu ja sisseastumismaksu määramine

 Kehtiv liikmemaks on 40.-, üle 70-aastastele 13.- ning sisseastumismaks 64.-.

Juhatuse ettepanek oli makse mitte muuta. Liikmemaksu suurus pandi hääletusele ning nimetatud summad kiideti üksmeelselt heaks, erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.

 

 

5.2017/2018 a eelarve esitamine ja kinnitamine. Esitas A.Kuslap.

Haapsalu Jahiseltsi majanduskava 2017/18 aastal                        

 

Eelarve tulud.

1.Liikmemaks   3 500 EUR                

2.Suuruluki lubade müük JS liikmetele  2 500 EUR 

3.Ulukiliha müük   10  000 EUR 

4.Väliskülalis jahimeeste lubade ja jahi müük 1500 EUR

 1. Väliskülalis jahimeeste linnujahi müük 2 500 EUR

 KOKKU  20 000 EUR 

 

Kulud

1.Läänemaa JK liikmemaks   1330  EUR

2.Biotehnika ( söödateravili,  transport jne,) 4200 EUR

3.Jahisport (lasketegevus, padrunid, kokkutulek,osavõtu tasud) 3 000 EUR

4.Jahiseltsi olmetegevus (telefon, kuulutused, kanseleitarbed) 800 EUR

5.Sõiduautode kompensatsioon. , Töötasu  2 237 EUR

6.Vätse püstkoda 5 000 EUR

7.Ettenägematud kulud  3433 EUR

                           KOKKU   20 000 EUR 

 

Juhatuse ettepanek on arvestada tuludeks 20 000.- ja kuludeks samuti 20 000.- eurot.

Eelarve võeti vastu ühehäälselt. Vastu ja erapooletuid ei olnud.

 

 1. HJS juhatuse valimine

7-le juhatuse liikme kohale esitati kandidaatiteks:

1.Helmuth Kaljo;

 1. Arvo Kuslap;
 2. Kerlin Ledis
 3. Olev Peetris;
 4. Raivo Kert;
 5. Ago Koogas;
 6. Tiit Kõnd.

Viidi läbi salajane hääletamine. Kõik kandidaadid said 44 häält. Vastu ja erapooletuid ei olnud. Juhatuse liikmeteks osutusid valituks Helmuth Kaljo, Arvo Kuslap, Kerlin Ledis, Olev Peetris, Raivo Kert, Ago Koogas ja Tiit Kõnd.

 

 1. Revisjonikomisjoni valimine

 

3-le revisjonikomisjoni liikme kohale esitati kandidaatideks:

 1. Meeme Riismaa;
 2. Liis Eltmaa;
 3. Jaak Sünt.

Viidi läbi salajane hääletamine. Kõik esitatud kandidaadid said 44 häält. Vastu ja erapooletuid ei olnud. Revisjonikomisjoni liikmeteks osutusid valituks Meeme Riismaa, Liis Eltmaa ja Jaak Sünt.

 1. Muud küsimused.

* HJS kokkutulek on Lutakul 01. juuli 2017.

* Nagu eelmisel aastal sai otsustatud siis uusi liikmeid enne vastu ei võeta kui liikmete arv on langenud alla optimaalse, mis meie seltsis on 110 liiget.

* Sokujahti enne 1.augusti ei alustata

* Vanad ja lagunenud söödahoidlad tuleb lammutada. Uusi saab rajada kokkuleppel maaomanikega. Olemasolevad ja korras hoidlad tuleb vanadest vihtadest puhtaks teha ja uued sisse teha.

 

 

Koosoleku juhataja                                                   Koosoleku protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/                                       /allkirjastatud digitaalselt/

Jaak Sünt                                                                   Olev Peetris

 

 

 

 

 

 

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse  koosolek

 

Toimumisaeg:14.04.2017. kell 17:00- 19.00.

 

Osavõtjad:

Juhatus: Arvo Kuslap (AK), Helmuth Kaljo (HK), Tiit Kõnd (TK), Olev Peetris (OP), Raivo Kert ( RK), Ago Koogas ( AK)

Revisjonikomisjon: Jaak Sünt ( JS)

Koosoleku juhataja: A.Kuslap

Protokollija: T.Kõnd

 

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

 

 1. 2016 hooaja kokkuvõte

A.Kuslap esitas 2016 aasta küttimise aruande järgmiselt:0

tabel_1

 

 

 

 

 

 

 

 

tabel_2

 

 

 

 

 

 

2016 aastal kütitud väikeulukid:

Rebane 86

Kährik 254

Metsnugis 39

Saakal 10

Mink 8

Mäger 3

Hunt 1

Halljänes 16

Kobras 52

 

2016 aastal kütitud linnud:

Hanelised 364, pardid 252, kormoran 1,lauk 3,varesed 68,tuvid 27

 

 • Suuremad röövulukite kütid olid: Künno Kalk,Alar Kruusma, Väino Kokvel, N.Tserepannikov, O.Chechevits, P.Roostfeldt, T.Targamaa

 

 1. 2016 majandustulemused ja 2017 aasta ettepanek

31.03.2017. seisuga on arvel raha 86 959.-

Eelmise majandusaasta kulud olid 29078.-.

Eelmise majandusaasta tulud olid 48003.-.( sellest 17 000.- sigade emakatest)

Kuna tulude laekumine sõltub olulisel määral seakatkust, siis otsustati 2017/18 aastaks planeerida kulusid ja tulusid võrdselt summas 25 000.-

*Toimus arutelu raamatupidaja palga tõstmise osas, mis hetkel on 60.- EUR kuus ja mida pole aastaid muudetud. Otsustati tõsta palk 70.- EUR peale kuus.

 

3.Seakatku küsimused

08.04.2017. Martna uudismaadel lastud seal tuvastati katk, mis on esimene juhtum HJS jahialal.

 

4.Ulukikahjustused

Oluline on aktiivselt tegeleda ulukikahjustustega ja seda eriti kohtades, kus on tehtud ennetavad teatised. Hetkel maaomanikelt otseseid pretensioone pole laekunud.

 

5.Jahimaja  remont

Püstkoja katus on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist. Vajalik võtta ehitusfirmalt hinnapakkumine uue katusekatte paigaldamiseks( näiteks alla OSB plaat ja peale bituumenkärg).

R.Kert tõstatas küsimuse täiendavate suurte kulutuste tegemise mõttekusest objektile, mis asub võõral maal.

Kuna aga oma eraldi maa ostmist ja uue maja ehitamist enamik juhatusest ei pidanud põhjendatuks, siis otsustati kõigepealt selgitada katusekatte vahetamise maksumus.

 

6.Üldkoosoleku päevakord

HJS üldkoosolek toimub Käbi Pansionaadis 28.aprill 2017  kell 18.00.

 

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

 

1.2016/2017  majandusaasta aruande esitamine.

2.Revisjonikomisjoni akti esitamine.

3.Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine.

4.Liikmemaksu ja sisseastumismaksu määramine.

5.2017/2018.a eelarve esitamine ja kinnitamine.

6.Häältelugemiskomisjoni valimine uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimiseks

7. Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

8. Jooksvad küsimused

Lepiti kokku, et T.Kõnd saadab HJS liikmetele vastavasisulise teate täna õhtul.

Koosoleku juhatajaks tehakse ettepanek valida O.Peetris.

 

 1. Muud küsimused

* 2016 aasta üldkoosolekul vastu võetud uus põhikiri , koosoleku protokoll ja koosolekust osavõtjate nimekiri tuleb registrisse üles laadida hiljemalt enne 2017 aasta üldkoosolekut- Arvo Kuslap

*Suvise HJS kokkutuleku aeg lepitakse kokku üldkoosolekul ja see sõltub muuhulgas ka lasketiirus toimuvatest ehitustöödest.

* Lutaku lasketiir on küsinud toetust planeeritavateks tiiru rekonstrueerimistöödeks, samuti on kavas tiiru avamise järgselt määrata  Läänemaa JK renditasuks 100.- EUR kuus.

Üldkoosolekul tuleb küsida HJS liikmete arvamust selles küsimuses.

 

Protokollis: T.Kõnd

Juhatuse koosolek 05.08.2016

Juhatuse koosolek 05.08.2016

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse koosolek

Toimumisaeg:05.08.2016. kell 19:00- 20.30.

Osavõtjad:

Juhatus: Arvo Kuslap (AK), Tiit Kõnd (TK), Raivo Kert (RK), Ago Koogas (AK), Kerlin Ledis( KL)

Revisjonikomisjon: Jaak Sünt ( JS), Meeme Riisma( MR)

Koosoleku juhataja: A.Kuslap

Protokollija: T.Kõnd

 

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

1. Olukord metssigadega

A.Kuslap andis ülevaate hetkeolukorrast. Nüüdest on kohustus igale lastud seale teha SAK vereproov. Enne proovi tulemuste selgumist ei või ka nahka maha võtta. Jahindusnõukogu on määranud hooaja limiidiks min 315 siga, kellest 60% peavad olema emised. Hetkeks on sel hooajal lastud ca 130 siga. Linnamäel on praegu sea hind 1,5.- kg. Leitud on ka üks keeritsussi juhtum, seega tuleb igati hoolikalt sigadelt ka ussiproove võtta.

 

2.Põdrajaht

*Jahindusnõukogu on määranud limiidiks 59 põtra, mis jaguneb järgmiselt:

Pullid 33%

Lehmad 32%

Vasikad 35%

Limiidist otsustati koosoleku ajal jaotada järgmised load:

Põder 1 tk- T.Ulmile maakasutuse eest

* Põder 1 tk- HJS kokkutuleku võitjatele

* vasikas 1 tk- HJS kokkutuleku 3.koha eest

* Põder 1 tk -röövulukite jahimeestele

* Põder 3 tk- talunikele

* Põder 1 tk ja vasikas 1 tk- juhatusele

* Põder 1 tk Kumari laiul käinutele

Kokku jaotati: 9 põtra

Suur ühisjaht toimub 15.oktoobril- sellel jahil lastavatele loomadele limiiti ei määratud. *Kuna eelnevatel aastatel on müüdud põdra kommertslubasid, siis ilmselt loaomanikud soovivad põhiliselt suuri pulle lasta ja osaliselt ka sellest tingituna on korduvalt leitud suurte sarvedega praaklaskmise tõttu surnud pulle.Samuti on loa hind olnud suhteliselt madal ning osad põdrad on müüdud lihatööstusele vaheltkasuga edasi- kasu saamine pole jahi eesmärk. Sellest tingituna tekkis arutelu selle üle, kas pidada otstarbekaks sellel aastal kommertslubasid üldse mitte müüa. Kõik põdrad lastaks ühisjahi käigus ja trofeemaksu sarve harude pealt sel aastal ei oleks. Toimus põhjalik arutelu antud ettepaneku positiivsete ja negatiivsete külgede üle. Positiivsena toodi välja seda, et ühisjahis on laskmise distsipliin parem ja praagi tõenäosus väiksem. Negatiivsena ohtu, et kuna ühisjahid on nädalavahetustel, siis võib limiidi täitmisega raskusi tekkida.Samuti on negatiivne see, et aktiivsel jahimehel, kes tahab tingimata suurt pulli tabada, puudub loa hankimise võimalus. Teema üle toimus hääletus ja selle tulemused olid järgmised:

Poolt 4

Vastu 1 (A.Koogas).

Sellega otsustas juhatus vastu võtta järgmise põdrajahti puudutava otsuse:

1) Käesoleval aastal erakätesse kommertslubasid eraldi ei müüda.

2) Suures ühisjahis 15.oktooberil lastud põdrad realiseeritakse osalejate poolt soovitud viisil (jagatakse lihaks, konserviks, vorstiks jne).

3) Peale suurt ühisjahti lastud loomad realiseeritakse jahiseltsi müügipõtradena lihatööstusele või kui jahimeestel on soovi, siis saavad nad endile osta lastud põdra, makstes selle eest õiglast hinda. Õiglase hinnakirja täpsustab juhatus enne suure põdrajahi algust sõltuvuses põdraliha turuhinnast sel perioodil.

Põdravasika hinnaks jäeti endiselt 100.-

 

3.Metskits

Jahindusnõukogu on määranud kitse limiidiks 73 tk, mis jaguneb järgmiselt:

 Sokk 23 tk

 Kits 25 tk

 Tall 25 tk

Lubade hinnad on: sokk 25, kits 15,tall 10.

Sokulubade taotlusi oli koosoleku hetkeks laekunud järgmistelt inimestelt ning nendele võimaldati ka luba:

T.Ulm,R.Kert,K.Ledis,K.Erik,M.Riisma,M.Viilma,A.Koogas,K.Hepner,V.Koplimaa,O,Chichevi ts. Kui järelejäänud sokulubade osas on limiidist rohkem soovijaid, siis arvestab jahiseltsi esimees ka loasoovija aktiivsust ja panust ühisjahtidel( võiks olla aastas min 10 korda ühisjahil käinud). Lisaks otsustati, et sokuloa ostjatele kaasneb kohustus osta täiendavalt kitse või talleluba juhul, kui jahiperioodi lõpus on oht, et metskitse limiit jääb täitmata.

 

4.Linnujaht võõrastele

A.Kuslap informeeris,et enam ei tohi Silma alal üldse enam jahti pidada ning sellega kaob ära seni aktiivses kasutuses olnud linnujahi ala, kus käisid ka päevalubadega võõrad jahimehed. Kuna nimetatud suur linnujahi ala on kadunud, siis tekib paratamatult juurde koormust Varni kraavi otsa ja Laomäe alale, kus käib juba niigi palju jahimehi. Seetõttu otsustati, et linnujahi lubasid väljastatakse vaid HJS liikmega koos jahile minevale Läänemaa Jahindusklubi liikmele, mitte väljapoole LJK liikmeskonda.

 

5. Saakal

Saakal on nüüdest väikeulukiloaga lastav jahiuluk, kuid laskmisest tuleb seltsi esimehele teada anda.

 

Protokollis: T.Kõnd

Haapsalu Jahiseltsi üldkoosoleku protokoll

 

Kuupäev:29.05.2014.

Koht : Käbi Pansionaat,Lutaku

Koosoleku juhataja : Olev Peetris

Protokollija:  Tiit Kõnd

 

Päevakord:

 1. 2015/2016 majandusaasta aruande esitamine;
 2. Revisjonikomisjoni akti esitamine;
 3. Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine;
 4. Liikmemaksu ja sisseastumismaksu ning maksetähtaja määramine;
 5. 2016/2017.a eelarve esitamine ja kinnitamine;
 6. 2015 aasta üldkoosoleku otsuste täitmine (põhikirja muudatused);
 7. Muudetud põhikirja vastuvõtmine;
 8. Jahiseltsi liikmete maksimaalne arv;
 9. Uute liikmete vastuvõtmine;
 10. Lubade hinnad;
 11. Külalisjahimeeste ja väliskülaliste kutsumise kord ja hinnakiri;
 12. Röövlindude ja väikekiskjate arvukuse piiramine;
 13. Lisasööda varumise kord;
 14. Söödapõldude harimine;
 15. Jahirajatiste ehitamise kord;
 16. Jooksvad küsimused.

 

Koosoleku päevakord kinnitati üksmeelselt, vastuhääli ei olnud.

Koosolekul osalejaid oli kokku 58 liiget ( sealhulgas 4 volitust),  seega oli koosolek otsustusvõimeline.

 

 

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

 

1.2015/2016  majandusaasta aruanne. Esitas Arvo Kuslap.

Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.04.2015 – 30.03.2016 Küttimine on arvestatud 01.03.15 – 29.02.2016. Seisuga 01. aprlill 2015 oli jahiseltsis liikmeid 105 Juurde võeti liikme kandidaatitena  Silvia Timmermann, Vallo Vilta, Ülo Tammann, Arko Annamaa,Sergei Tserepannikov, Raul Kandla,  ja Andrus Kurg..    seega hetkel on meil jahiliikmete arv kokku 112. Omal soovil lahkus Tarmo Paio. Seega on liikmete arv 111.

Kasutada olev jahipiirkonna suurus oli majandusaastal  34505 ha (eelnevalt  22 960 ha),2 mail 2014  Keskkonnaameti määrusega nr. 1-41/14/237 Silma looduskaitse ja Matsalu rahvuspargi osaline liitmine Haapsalu jahipiirkonnaga ja Haapsalu jahipiirkonna piiride muutmine. Sellega seoses on nüüd Haapsalu jahiseltsi jahimaa pindala 34 505 ha.

On läbi viidud ulukite tavaloendus pikaajalistele tähelepanekutele ja talviste vaatlusandmete jälgede kaardistamisele.) On teostatud suurkiskjate (hundi, karu ja ilvese) vaatluslehed aga kuna puudus püsiv lumekate vaatlusandmed on ebatäpsed jäi teostamata ruutloendus..

 

2015.aasta kevadel loendati meil 80 põtra, 250 metskitse, 350 metssiga, 1 ilvest, 150 kobrast.

 

Majandustulemused

Tulud       39 600,68  EUR

Kulud     22 220,83 EUR

Panga jääk majandusaasta alguses    50655,30 EUR

Panga jääk majandusaasta lõpus     68 035,15  EUR

Panga jääk täna .  68045,26                 EUR

 

Küttimine: Algas  1..märts  2015    ja lõppes  29.veebruar 2016.

 

Põder: Küttimiskvoot põtradele oli meil  min 50  isendit, kütiti 53  . Põtradest kütiti pulle 20,  lehmi 18, pull-vasikaid 7 ja lehm-vasikaid 8  Autoavariis hukkus 5 põtra ja muul põhjusel 3 põtra.

3.oktoober toimus meil  põdra  ühisjaht koos maaomanikega kokku oli jahis 38  osalejat, meil  õnnestus küttida 1 põder ,millest tehti suitsuvorsti ja jagati maaomanikele.

Põdra üldjaht toimus 17.oktoobril 2015 .a., jahis osales 68 jahimeest ja 3 jahinaist.. Jahis õnnestus küttida  9 põtra

21.november 2015 toimuval ühisjahil osales Triin Roostfeldt koos filmimeestega , toimusid saate Püssi ja Panniga võtted. Meil filmiti jahi korraldust , kuid loodetud panniga maksa praadimine  jäi järgmist korda ootama  Põtradele peeti ühisjahte alates oktoobri algusest kuni 15 detsembrini,    .Põdra   jahtide käigus õnnestus meil  küttimiskvoot   täita ja  õige kooslusega  .

 

Metssiga-Minimaalne küttimiskvoot oli 300 (190) isendit, kuid  kütiti 456  ( 71  kulti, 47emist, 64 kesikkulti, 74 kesikemist, 111 kultpõrsast ja 89 emispõrsast). Liikluses hukkus 3 metssiga. Kuna talv oli lumevaene siis oli ,siis oli metsseajaht ka raskendatud , kuna puudusid luureandmed ja ka varitsusjaht ei andnud erilisi tulemusi, kuna metssead kasutasid lisasööta väga minimaalselt .Küttimiskvoot sai täidetud ,tingimus et 50 % täiskasvanud ja kesikutest peab moodustama emised  meil oli see 47 %.. kuna talv oli metsigade suhtes väga leebe ja lume puudumisel oli sööta  kerge kätte saada, siis sellest tulenevalt peaks meil metssigade populatsioon olema tugev, et järgneval hooajal peame olema valvsad kahjustuste ärahoidmisel .Kuid metssigu ähvardab oht – Aafrika seakatk , Lõuna Eestis on teinud juba suurt laastamistööd on suur oht , et see  ka meil laastama hakkab

 

Metskits: Soovituslik küttimiskvoot oli 30 . Meil ei kütiti 20 isendit.. Liikluses hukkus 25 metskitse. Metskitse arvukus on tänu mitteküttimisele ja soodsale talvele tõusuteel, Kuid huntide arvukus on tõusuteel ,arvatavasti liiguvad hundid edasi lõuna ja kesk eestist lääne poole sest siin on toidubaas rikkalikum.

 

Hunt:  Küttimislimiit  oli Kullamaa, Martna  ja Kasari maadel luba küttida 10 isendit kõik kütiti,   Kuid peale hundijahti on meil nähtud kahte hunti ,arvatavasti jäid need meile pesitsema ,samuti viimase lumega olid Suuremetsas vähemalt 4 hundi jäljed ,

 

Ilves: Loendus andmetel  1-2 ilvest ,aga lumeolud puudusid nii, et tegelikku seisu on raske ennustada .Kogu Läänemaa  küttimiskvoot oli 0 isendit v.a. Vormsi saar. 1isend, mis ka realiseeriti

 

Saakal: oli meil võimalus küttida võõrliiki šaakalit , meil õnnestus küttida 2 isendit (Ago  Koogas ja Tõnis  Vichterpal)  20 veebruaril ühisjahil külastas meid TV Osoon saategrupp –saatejuht Sander Loite, teemad olid metssigade küttimine ja saakal

 

 

Väikeulukijaht

 

Linnud. Kütiti kokku 521  hane ,sellest rabahani 49, suur-laukhani 8, hallhani 111, valge-põsklagle 353. Parte kütiti kokku 575.Kaelustuvi 7, nurmkana 9 ja metskurvits 5 .

 

Röövlinnud 

Norm  oli meil 170 röövlindu, ( 1000 ha kohta 5 röövlindu) ja see jäi täitmata , täitmine 44 %

Hallvareseid 67 , künnivares 0, kormoran 0, ronk 2,hallhaigur 5: kokku 74 röövlindu

 

 

Väikeulukid

 

Väikekiskjad. norm oli meil 306 (1000 ha kohta 9 väikekiskjat)

Täitmine oli 111 %

Kütiti 40 rebast ( eelmine aasta. oli 32), kährikkoeri 231 (eelmine aasta 180), metsnugiseid 59 (29), 4 tuhkrut  6 minki, kokku 340 (260) isendit

Tänu mõnedele aktiivsetele jahimeestele sai röövikute norm  täidetud

Künno Kalk  32 kährikkoera, 5 rebast ja 2 minki (39),Alar Kruusma 31 nugist 1 kährik (32) Oleg Chizevitch 16 käh. 4 rebast (20)  Tõnu Targamaa 18 käh. (18)Nikolai Tserepannikov 9 kährikut, 1 reb. 8 nugist (18),

Eelmisel aastal kütiti 40 (41) kobrast ja  kütiti 4( 1) halljänest.

1.märtsist -2015 .a. 29.veebruar 2016 käis lubade registreerimis zurnaalidest läbi 576(379)suuruluki luba ja343 (306) väikeuluki luba, see on kokku 919( 534 ) . Lubade täitmine on üldiselt korrektne, kuid esines ka üksikuid puudusi. Mõningate kütitud väikeulukite määramisel pole osanud jahimehed ilmselt liiki määrata, sest on märgitud lihtsalt „part“, „hani“

 

2015/16a. küttimiskvoote ei tea need tulevad jahindusnõukogu otsusega

Söödapõllud  ja lisasöötmine

Rajatud   söödapõlde  ligi 6,5 ha ulatuses: Võnnu JP 3 ha V. Kallas, . Espre JP 1,4 ha R. Kert. J. Sünt.,A. Sünt  2 ha Asuküla

Suur, suur tänu tehtud töö eest söödapõldude rajamisel, Kuid nüüd  juhatuses otsustati, et edaspidi sõõdapõldusid ei rajata.

Talv oli meil lumevaene ja seoses sellega oli ulukite lisasööta tarbisid minimaalselt, metskitsede lehisvihad jäid alles, aga need tuleb teha sel aastal uued, järgmine talv tuleb tõenäoliselt rohke lumega ja külmaga , siis on metsloomad näljas  .. Samuti paluks teha hoidlad vanadest vihtadest puhtaks, et saaks uued juuni lõpus sisse panna.  Kuid meil oli piisavalt palju sigade söötmiskohti ,kus ka meelsasti metskitsed käisid teravilja söömas.

Tahaks loota et kõik liikmed teevad tulevikus vihad valmis ja viivad õigeaegselt hoidlatesse või hoiavad kodus , et talvel saab viia juurde kohta kus tekib lisasöödaga puudus.

RMK leping sõlmiti september 2013 , mille alusel on meil võimalik jahti pidada riigile  kuuluval maal, , et vältida põdrakahjustusi Kopratammide likvideerimine Ungru ja Juurika ojal

Märtsis saadeti meile kvartalid Suuremetsas kus on oht põdra ja kopra kahjustusteks.

Matsalu RP palve väikekiskjate küttimiseks Matsalu rahvuspargis,  väikesaartelt väikekiskjate likvideerimine. Meil käis dessant Kumari saarel 09.04.2016, kütiti Kumaril 2 rebast. Suur tänu kõigile  , kes sellest osa võtsid.

 

Sportlik tegevus: Meie laskesportlased on aktiivselt osa võtnud sportlikest jahivõistlustest.

 1. Kirsi saavutused eesti meister Compakt Sportingus III koht Fitac Sportingus. EKV CSP II koht EKV  Inglise Sportingus III koht

Meeskondlikult olin koos Jaan Targamaa Silma LK koosseisus  EKV Kombi harjutuses II koht ja EMV  II koht

 

Haapsalu JS kokkutulek

04.juulil toimus meil oma jahiseltsi kokkutulek. Seal loositi osalejate vahel 3-liikmelised võistkonnad, kelle tuli läbida mitmevõistlus, mis koosnes siledaraudsest püssist kuuliga sea tabamises, haavlitega taldriku tabamisest ning ka teadmiste kontrollist viktoriini näol. Osales 11  võistkonda. Viktoriin oli seekord meeskondlik  Kuna meil on jahiseltsis 3 naisliiget ja kõik osalesid kokkutulekul siis neil oli võimalik panna kokku oma võistkond , mida kasutati ära.

 

Mitmevõistlus:

1) võistkond nr. 8 – Raivo Kert, Viljar Varimaa, Janno Tikerpuu (auhinnaks põdra  luba)

2)võistkond nr. 6– Kalju Pahk, Martin Viilma, Vello Vichterpal ( põdra vasika luba)

3)võistkond nr. 2– Ragnar Sarapik, Jaak Sünt, Sulev Heinpalu (soku luba)

 

Aktiivselt võtsid meie liikmed osa ka Läänemaa MV nii kuuli kui haavlilaskmisest

Nii haavli kui ka kuulilaskmisel saavutas Haapsalu jahiseltsi võistkond II koha

Haavlis saavutas Sulev Heinpalu veteranide klassis I koha.

Rohkesti Haapsalu JS liikmeid koos peredega võtsid osa Vabariiklikust Jahimeeste kokkutulekust , mis toimus Lääne – Virumaal Kunda Lammasmäel

Nii vabariiklikul kui Haapsalu JS  kokkutulekul kui ka ühisjahtidel on kõhutäie eest hoolitsenud Sulev Heinpalu. Soovime talle edaspidiseks jõudu ja häid retsepte!

Tänan kõiki jahimehi, kes igati aitasid kaasa jahiseltsi majanduslikule tegevusele: söödapõldude rajamisele, olid aktiivsed röövulukite ja röövlindude arvukuse reguleerimisel, aitasid kaasa müügipõtrade küttimises ja lihakehade üleandmisel ja  tegelesid ulukite lisasöötmisega.

 

Haapsalu Jahiselts tänab Vahur Koplimaad ja Jaak Sünti kes aitas Haapsalu JS-ile jahituristide saamisel ja jahtide korraldamisel .

 

Lõpetuseks lp. jahimehed soovin teile jahiradadel, isiklikus elus ja ettevõtmistes palju jõudu, õnne ning kivi kotti!

 

 

2.Revisjonikomisjoni  akti esitamine. Esitas komisjoni liige Jaak Sünt.

 

Revisjoni viis läbi komisjon koosseisus:  liikmed  Jaak Sünt ning Meeme Riisma.

Revideerimise käigus:

Tutvuti juhatuse poolt esitatud dokumentidega ja Haapsalu Jahiseltsi majanduskavaga 2015/16 aastal ning majandusaasta aruandega. Tehti kindlaks, et HJS raamatupidamine on korraldatud lähtudes kehtivast raamatupidamise seadusest ning järgides hea raamatupidamistava nõudeid.

Esitatud dokumentide kontrollimisel puudusi ei avastatud. Lühiajalisi kohustusi seltsil aruandeaasta lõpuks ei olnud. Maksuvõlad samuti puuduvad.

Arveldusarve jääk 01.04.2016. seisuga oli 68035,15 eurot.

Planeeritud oli eelarve tuludeks 17 000 eurot ja kuludeks samuti 17 000 eurot.

Tegelikud tulud olid 39600,68eurot ja kulud 22220,83 eurot.Jahiseltsi arveldusarve suurenes majandusaasta jooksul 17379,85 euro võrra.

Raamatupidamise aruanne kajastab õiglaselt HJS finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.Seltsi juhatuse tegevus on kooskõlas põhikirja ja seadusandlusega.

 

Komisjoni ettepanek Haapsalu Jahiseltsi üldkoosolekule on kinnitada 2015  majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

 

 

 3.Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine.

Aruanne kiideti heaks üksmeelselt, erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.

 

4.Liikmemaksu ja sisseastumismaksu ning maksetähtaja määramine

4.1.Hetkel kehtiv liikmemaks on 40.-, üle 70-aastastele 13.- ning sisseastumismaks 64.-.

Juhatuse ettepanek oli makse mitte muuta. Liikmemaksu suurus pandi hääletusele ning nimetatud summad kiideti üksmeelselt heaks, erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.

4.2. Arutati maksete tegemise tähtaegasid. Hääletamisele läks järgmine variant: Maksetähtaeg on jooksva aasta 1.juuliks.Juhatus teeb enne põdrajahi algust maksete laekumise revisjoni ja saadab mittemaksjatele ühekordse meeldetuletuse.Kui siiski kalendriaasta lõpuks pole makset ära makstud, arvatakse jahimees jahiseltsist  välja.

Antud maksetähtaja sõnastuse osas hääletati üksmeelselt poolt, erapooletuid ega vastuhääli ei olnud.

 

 1. 2015/2016.a eelarve esitamine ja kinnitamine. Esitas A.Kuslap.

Juhatusel on ettepanek arvestada tuludeks 17 000.- ja kuludeks samuti 17000.-analoogselt eelmise aastaga.

Poolt 100%, erapooletuid ega vastuhääli polnud.

 • K.Pahk esitas ettepaneku tõsta juhatuse esimehe autokompensatsiooni 150 euroni kuus.Antud ettepaneku poolt olid kõik hääletanud, erapooletuid ega vastuhääli polnud.
 • J.Sünt soovitas raamatupidajale osta raamatupidamise programm.

 

 1. 2015 aasta üldkoosoleku otsuste täitmine (põhikirja muudatused).Esitas T.Kõnd

T.Kõnd tutvustas  seni kehtivas põhikirjas toimunud muudatusi, milleks olid:

* Loobuda punktist 2.9. jahisaaduste töötlemise korraldamine

* Sätestada punktis 3.3.3. liikmemaksu maksmise tähtajaks üldkoosoleku otsustega määratud tähtaeg

* punktidest 5.1.1. ja 5.2.1.  kustutada mõiste „ sisekorraeeskirjad“

 

 1. Muudetud põhikirja vastuvõtmine
 • Muudetud põhikiri kiideti üksmeelselt heaks, erapooletuid ega vastuhääli polnud.

 

 1. Jahiseltsi liikmete maksimaalne arv. Esitas H.Kaljo

Eelnevatel aastatel kehtis reegel, et seltsi liikmete maksimaalne arv on 110. Oluline on üldkoosoleku otsusega maksimaalne arv fikseerida, vastasel korral suureneb seltsi liikmete arv kontrollimatult ja kõigi liikmete juhtimine on keeruline.

H.Kaljo esitas juhatuse seisukoha, mis oli järgmine:

* Fikseerida maksimaalseks arvuks 110

* Käesoleval koosolekul vastu võtta kõik uued liikmed, kelle vastuvõtmise üldkoosolek heaks kiidab

* Järgnevatel aastatel uusi liikmeid üldse mitte vastu võtta, kuni liikmete arv on langenud alla 110

Järgnes elav arutelu:

T.Ulm- kas on liikmeid, kes lihtsalt maksavad maksu , kuid jahis ei käi? Nende haldamine pole ka suur problem, kui nad suurukuki luba ei taha. Selts teenib 40.- EUR liikmemaksuna ja sellised liikmed kedagi ei sega.

A.Kuslap vastas, et selliseid liikmeid on ligi 20.

K.Kalk- kas on statistikat Eesti kohta tervikuna, palju tavaliselt 1 ha jahimaa kohta jahimehi seltsides on?

K.Erik-  liikmete arvu peaks saama vähendada nii, et panna jahimehele lisakohustusi – hetkel on justkui ainus kohustus maksu maksta. Kes kõiki kohustusi ei täida, siis need liikmed peab saama seltsist välja arvata.

K.Pahk- vahepeal kehtinud tööpäevakute süsteem taastada, sealt näeb ka, kes aktiivselt tahab osaleda ja kes mitte.

A.Kasemaa- vanasti olid sõimede kaupa haldajad ja oli ülevaade, kes täidab kohustusi vihtade tegemisena ja kes mitte.Praegu ülevaade puudub.

S.Heinpalu-paljud söödahoidlad on jäänud raiesmikele ja keegi neid ei hoolda

T.Ulm- teadlased on kindlaks teinud, et Lääne-Eesti pehmes talves pole kitsedele üldse lisasööta vaja

Arutelu lõppedes pandi H.Kaljo poolt ette kantud juhatuse ettepanek hääletusele.

Hääletustulemused olid: poolt 51, erapooletuid 2,vastu 5.

 

9.Uute liikmete vastuvõtmine

*Hääletati eelmise aasta liikmekandidaatide vastuvõtmist täisliikmeteks:

S.Timmermann- poolt 100%

V.Vilta- poolt 100%

Ü.Tamman- poolt 100%

*Juhatusele on laekunud avaldus jahiseltsi liikmeks saamiseks järgmistelt inimetselt:

Margus Maripuu- poolt 100%

Deniss Naumov- poolt 100%

Eiko Kallus – erapooletuid 2, ülejäänud poolt

Kert Niisuke- erapooletuid 4, ülejäänud poolt

Vladimir Aleksejev- poolt 11, vastu 19, erapooletuid 14- teda seltsi vastu ei võetud

Eigo Reissar- poolt 100%Liis Veltmaa- erapooletuid 2, vastu 1, ülejäänud poolt

 

10.Jahilubade hinnad.Esitas A.Kuslap.

Juhatus informeeris, et ka kodulehele on üles seatud lubade hinnad, mis peale sea loa on samad, mis eelnevatel aastatel.Sealuba on hetkel tasuta.

T.Targamaa- kodulehel pole üleval välisturisti põdraloa hinda. A.Kuslap vastas, et reeglina välisturistid põdrajahil ei käi ja seetõttu pole ka eraldi hinda kirjas.

Otsustati, et  jahilubade hindade määramine on juhatuse pädevuses.

 

 1. Külalisjahimeeste ja väliskülaliste kutsumise kord ja hinnakiri. Esitas A.Kuslap.

Kuna viimasel ajal on sagenenud jahiseltsi liikmete sõprade külastused ühisjahis, siis on vajadus määrata ühesed reeglid, et arusaamatusi vältida.

Juhatusel oli ettepanek kehtestada jahiseltsi liikme sõpradele- tuttavatele( Eesti elanikele, kellel on kehtiv jahitunnistus ja relvaluba ja kes soovivad osaleda jahis kütina) päevatasuks 10.- EUR.  Ajajad, kes saagi jagamises ei osale, tasu maksma ei pea.

Välisturistidele on päevatasuks 30.- EUR ilma eraldi jahi korraldamiseta.

Järgnes arutelu teemal, kas Euroopa Liidus ei peeaks kõikide riikide kodanikel olema võrdsed hinnad.

Lõppkokkuvõttes hääletati üksmeelselt juhatuse ettepaneku poolt.

 

 1. Röövlindude ja väikekiskjate arvukuse piiramine. Esitas A.Kuslap.

Igal jahiseltsi liikmel on vajalik tegeleda röövlindude ja röövkiskjate arvukuse piiramisega. Lepiti kokku  aastane soovituslik piirmäär jahimehe kohta, milleks on kokku 3 röövulukit või- lindu.

 

 1. Lisasööda varumise kord. Esitas A.Kuslap.

Juhatuse ettepanek on jätkata kitsevihtade tegemist ja iga jahiseltsi liige peaks tegema 15 paari vihtu 1.juuliks.

*T.Ulmi arvates reeglina kitsed vihta ei taha ja eelistavad hoopis seasöödalt vilja süüa.

*A.Kasemaa aga kinnitas, et külma ja lumega söövad kitsed vihta hea meelega.

Juhatuse otsus pandi hääletamisele ja tulemused olid järgmised:

Poolt 19

Vastu 17

Seega otsustati jätkata vihtade tegemisega.

 

14.Söödapõldude harimine.Esitas R.Kert.

Hetkel ei ole söödapõldude rajamisel  sigade tarbeks mõtet, kuna kõikjal käib intensiivne küttimine. Seetõttu on juhatus ostustanud käesoleval aastal söödapõldude rajamist rahaliselt mitte toetada. Juhatuse ettepanek pandi hääletusele ja tulemused olid järgmised:Erapooletuid 2, vastu 1, ülejäänud poolt.

 

15.Jahirajatiste ehitamise kord. Esitas A.Kuslap.

Oluline on, et juhatusel oleks ülevaade kõikidest jahirajatistest.Seega tuleb kõikide rajatiste ehitamine eelnevalt juhatusega kooskõlastada. Hetkel on meil piisav  arv söötmiskohti ja kohati asuvad nad isegi liiga lähestikku.

Seoses SAK taudiga peab leidma sigade säilitamise võimaluse jahekambri abil.Plaan on see paigaldada Vätsa kuuri. Hetkel on lootus jahekamber saada tasuta, selleks on A.Kuslap taotluse esitanud. Nimetatud jahekambrisse mahub 3 siga.

 

 

16.Jooksvad küsimused.

* HJS kokkutulek on Lutakul 03.Juuli 2016.

* EJS kokkutulek on Võrumaal 8-10.Juuli 2016.Soovitati varakult registreeruda.

* Sokujahti enne 1.augusti ei alustata

* S.Heinpalu- talvel on ajujaht sigadele liiga intensiivne ja ära tuleks keelata nädala sees koertega jahi pidamine. Samuti on vaja lõpetada sigade ebavõrdne jaotamine loomade kaupa, tuleks taasata võrdne lihajagamine.

* T.Ulm- ühisjahtidel peaks jahijuhataja iga päeva alguses ära määrama saagi transpordi eest vastutaja

 

29.aprill 2016.      Protokollis: Tiit Kõnd