Haapsalu Jahiseltsi üldkoosolek

Haapsalu Jahiseltsi üldkoosolek

Head jahikaaslased!

Käesoleva aasta Haapsalu Jahiseltsi üldkoosolek toimub  kahe nädala pärast reedel, 28.aprillil 2017 algusega kell 18:00 Lutakul.

 

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1.2016/2017  majandusaasta aruande esitamine.

2.Revisjonikomisjoni akti esitamine.

3.Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine.

4.Liikmemaksu ja sisseastumismaksu määramine.

5.2017/2018.a eelarve esitamine ja kinnitamine.

6.Häältelugemiskomisjoni valimine uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimiseks

7. Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

8.Jooksvad küsimused

 

Ootame rohket osavõttu!

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse nimel,

Lisa kommentaar