Haapsalu Jahiseltsi juhatuse koosolek 16.06.2017

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse koosolek 16.06.2017

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse  koosolek

 

Toimumisaeg:16.06.2017. kell 17:00- 18.00.

 

Osavõtjad:

 

Juhatus:

Arvo Kuslap (AK)

Helmuth Kaljo ( HK)

Tiit Kõnd (TK)

Olev Peetris ( OP)

Raivo Kert ( RK)

Ago Koogas ( AK)

Kerlin Ledis (KL)

 

 

Koosoleku juhataja: A.Kuslap

Protokollija: O.Peetris

 

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

 

  1. Jahimaja soetamine.

Ettekandja: Olev Peetris

 

Viimase aja arengud on sellised, et Läänema Jahindusklubi ostab lasketiiru tarvis ära Võnnus kolm lindlat ca 7,5 tuhande euro eest.

Lindlad on 95 m pikad ja 12 m laiad.

Sellest tulenevalt on tekkinud mõte, et Haapsalu Jahiselts võiks endale soetada ühe lindla  (nr 4), klubi omade kõrval, jahimaja tarvis. Hinnaks max 3-5 tuhat euri. Siis peaks sees olema  ka mõõdistamised ja kinnistu moodustamine.

Koht on soodne. Olemas elekter, vesi, kanal. Hind sisuliselt olematu.

Projekt on pikaajaline 10-15-20 aastat. Peaksime mõtlema pikemas perspektiivis ja nooremate nn järelkasvu peale. Et tekiks mingi seltsi- või ühistegevus ka peale jahi.

Klubiga kahasse saaks ehitada parklat, teed jne.

Omanik Soomest on Eestis 30 juunil ja kui kiiresti asju ajada jõuaksime ka koos klubiga notarisse lepingut sõlmima.

Kas juhatus on nõus võtma vastutuse, et kiiresti ilma üldkoosolekuta langetama otsuse ning ostma seltsile kinnisvara. Üldkoosolekut teavitame kohe esimesel võimalusel.

 

Otsustati: Kõik juhatuse liikmed olid jahimaja soetamise poolt.

 

 

  1. Juhatuse liikmele volituse andmine Haapsalu Jahiseltsi esindamiseks notaris.

Ettekandaja Arvo Kuslap

 

Kuna mina olen 30. juunil ära siis vastavalt põhikirjale on vaja volitada kedagi, kes notaris juhatuse liikmetest Haapsalu Jahiseltsi esindab ja lepingu sõlmib. Olev on Läänemaal olemas ja nõus meid notaris esindama.

 

Otsustati: Anda Olev Peetrisele (ik ) volitus Haapsalu Jahiseltsi esindamiseks notaris kinnisvara (jahimaja) soetamiseks.

 

 

 

 

 

Juhataja                                                                     Protokollija

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                       /allkirjastatud digitaalselt/

 

Arvo Kuslap                                                              Olev Peetris

 

 

 

Lisa kommentaar