Haapsalu Jahiseltsi erakorralise üldkoosoleku protokoll 18.08.2017

Haapsalu Jahiseltsi erakorralise üldkoosoleku protokoll 18.08.2017

Haapsalu Jahiseltsi erakorralise üldkoosoleku protokoll

 

 

Kuupäev: 18.08.2017.

Koht: Käbi Pansionaat, Lutaku

 

Koosoleku juhataja: Jaak Sünt

Protokollija:  Olev Peertis

 

Koosolekul osalejaid 41 liiget, koosolek on otsustusvõimeline.

 

Päevakord:

 1. Kinnistu soetamise kinnitamine üldkoosoleku poolt;
 2. Juhatuse poolt jahimaja projekti ja rahastamisvõimaluste tutvustamine,samuti võimalik ehitustööde etapilisus;
 3. 2017/18 eelarve muutmine;
 4. Juhatusele volituste andmine jahimaja arendamiseks;
 5. LJK lasketiiru rahastamise otsustamine;
 6. Muud küsimused.

Koosoleku päevakord kinnitati ühehäälselt. Vastu ja erapooletuid ei olnud.

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

 

 1. Kinnistu soetamise kinnitamine üldkoosoleku poolt.

Ettekandja: Arvo Kuslap.

 

Alustame kurva noodiga. Meie hulgast on lahkunud Rein Raudne ja Maiste. Palun minutilist leinaseisakut.

 

Kuna Läänemaa Jahindusklubi ostis lasketiiru ehitamiseks Võnnus kolm lindlat oli soodusvõimalus soetada ka Haapsalu Jahiseltsile, jahimaja ehituseks, üks lindla hinnaga 2500 eurot. Notaris käis tehingut vormistamas Olev Peetris. Hetkel on pooleli maa mõõdistamine ja geoaluse tegemine. Elektriliitumine on tehtud. Hoone on 95 meetrit pikk ja 12 meetrit lai. Moodustatud on initsiatiivgrupp kes jahimaja arendamisega tegeleb. Kaido Erik, Tiit Kõnd, Arvo Kuslap ja Olev Peetris.

 

Otsustati: Üldkoosolek kinnitas kinnistu soetamise 40 poolt häälega 0 vastu ja 1, erapooletu hääl.

 

 1. Juhatuse poolt jahimaja projekti ja rahastamisvõimaluste tutvustamine,samuti võimalik ehitustööde etapilisus.

Ettekandja: Kaido Erik

 

Jahimaja rekonstrueerimise rahaline maht on ligikaudu 170 000 eurot koos käibemaksuga. Sellist raha meil ei ole ja seepärast tuleb ehitus jagada etappideks. Tänavu oleks meil võimalus kulutada 65 000 eurot ja edaspidi vastavalt võimalustele.

Hoone soetamiseks ja mõõdistamisteks arvestasime 5 000 eurot.

I – etapp oleks hoone pool katust, kusjuures vana katus tuleb meil omal maha võtta. Kindlasti projekteerimine, kommunikatsioonid ja niipalju sisetöid kui raha lubab. Esialgne kõige odavam katuse pakkumus on 26 000 eurot, kui täna üldkoosolek annab juhatusele volituse asjaga edasi tegeleda siis võtame täpsustatud pakkumuse.

Erilisi lootusi projektidest raha taotlemisele ma ei paneks. Kui on aga võimalus siis see tuleb kindlasti ära kasutada.

 

Otsustati: Üldkoosolek võttis informatsiooni teadmiseks.

 

 1. 2017/18 eelarve muutmine

Ettekandja: Arvo Kuslap

 

Seoses jahimaja arendamisega on ettepanek muuta eelarvet järgmiselt.

Vätsa püstkoja katust tänavu ei tee ja reserve arvelt suurendada tulusid ja kulusid järgmiselt:

Tulud  95 500 eurot

Kulud 95 500  eurot

 

Otsustati: Üldkoosolek kinnitas eelarve muudatuse ühehäälselt.

 

 1. Juhatusele volituste andmine jahimaja arendamiseks

Üldise arutelu tulemusena.

 

Otsustati: Ühehäälselt anda käesoleval majandusaastal juhatusele volitused jahimaja arendamiseks kuni 65 000 euro ulatuses.

 

 1. LJK lasketiiru rahastamise otsustamine

 Üldise arutelu tulemusena

 

Otsustati: Ühehäälselt toetada Läänemaa Jahindusklubi lasketiiru ehitust kuni 5 000 euro ulatuses.

 

6 Muud küsimused.

6.1 Arvo Kuslap autasustas seltsi kokkutulekul laskevõistluse võitjaid.

I koht – Tõnu Kirs,

II koht – Vahur Koplimaa

III koht – Sulev Heinpalu.

Viktoriin

I koht – Sarapik, Viilma, Raudvere.

II koht – Riismaa,Kallus, Hepner.

III koht Tamman, Novak, R. Kert.

 

6.2 Põdra küttimise limiit on 81 isendit. Kitsel 144 ja seal 186. Sigadest on kütitud 139 isendit. Pool meie jahimaast on seast tühi. Looma on veel Sinalepa kandis.

 

6.3 Põdra üldjuht on 21.10.2017

 

6.4 Ago Koogas Juhatusel on laekunud 10 allkirjaga pöördumine seoses osade meeste ringisõitmisega seoses seajahiga. Denis Naumov ja Oleg Chizhevich  sõidavad öö läbi ringi rikkudes ära ja segades teiste meeste jahti, kes istuvad viljapõllus kõrgistmetel. See ei ole eetiline ja jahiohutuse seisukohalt lubamatu. On olnud juhuseid, kus lastakse põldu, kus kütt on kõrgistmel. Ettepanek viljajahi lõpuni jaht ainult kõrgistmelt.

 

Toimus tuline arutelu.

 

Otsustati: 01. oktoobrini 2017 viljapõllust seajaht lubatud ainult kõrgistmelt. Kõrgistme paigaldus peab olema maaomanikuga kokku lepitud.  Otsuse poolt 35, vastu 2, erapooletuid 4

 

Koosoleku juhataja                                                   Koosoleku protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/                                       /allkirjastatud digitaalselt/

Jaak Sünt                                                                   Olev Peetris

Lisa kommentaar