Haapsalu Jahiseltsi juhatuse koosolek 11.02.2018

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse koosolek 11.02.2018

Haapsalu Jahiseltsi juhatuse  koosolek

 

Toimumisaeg:11.02.2018. kell 9:15-9.30

 

Osavõtjad:

 

Juhatus:

Arvo Kuslap (AK)

Tiit Kõnd (TK)

Olev Peetris ( OP)

Raivo Kert ( RK)

Ago Koogas ( AK)

 

Koosoleku juhataja: A.Kuslap

Protokollija: T.Kõnd

 

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

 

  1. Jahimaja projekti olukord

* Valminud on eelprojekt ja hoone on saanud ehitusloa.Valmis on puurkaev, vajalik osa katusest ja on olemas ka elektri liitumine.Teostatud on hoonesisesed vaheseinte lammutustööd.

*Jahimaja arendamiseks on kulutatud summa 25 717,80.- EUR.

* LEADER projekti raames on võimalik esitada taotlus jahimaja toetuse saamiseks. Selleks tuleb olemasolevat eelprojekti veidi kohandada ja kirjutada taotlus. Rõhuasetus peab olema SAK-ga seotud vajadusele ulukite nõuetekohaseks käitlemiseks. Taotluse esitamise ühekordne kulu on ca 300.- EUR.

Koosolekul viibinud juhatus otsustas üksmeelselt:

  • Esitada taotlus
  • Kuni taotlusele vastuse saamiseni rohkem jahimajale kulutusi mitte teha
  • Taotluse esitamisega tegelevad O.Peetris,T.Kõnd ja K.Erik

 

  1. Kaebuste ülevaatus

Jahiseltsile on laekunud kaks kaebust, millest mõlemad on seotud jahiseltsi liikme Oleg Schetsevitchiga.

      2.1.Rajakaameraga seonduv

Juhatus arutas olukorda, kus Oleg Schetsevitch võttis omavoliliselt talle mittekuuluva rajakaamera Pullapäält E.Kirsi kinnistu pealt. Olegi  enda väitel võttis ta kaamera selleks, et talle tundus, et tegemist on uue ebaseaduslkiku söödakohaga. Sama päeva õhtul informeeris ta sellest A.Kuslapit ja näitas kaamerat talle.

 

       2.2. Öösiti  põldudel tuledega laskmine

Juhatus arutas Lääne Elu ajakirjanik Lehte Ilvese kaebust, mille alusel meie jahimehed öösel tema maja lähedal valgustasid tuledega põldu ja paugutasid. On selgunud, et seda tegi Oleg Schetsevitch, kelle väitel ta lasi rebast. Lisaks sellele, et rebast ei tohi kunstlikku valgusallikat kasutades tulistada, arutas juhatus ka üldisemalt öösiti põldudel ringisõitmise ja laskmise teemat.

Juhatus tegi järgmised otsused:

*Otsustati, et edaspidi lubatakse sigu küttida vaid söötmiskohtadest, mitte autoga ringi sõites ja põlde valgustades. Sellest informeeritakse meili teel kõiki jahiseltsi liikmeid( O.Peetris korraldab) ja lisaks käiakse see teema üle ka kevadisel üldkoosolekul.

* Teha Oleg Schetsevitchile hoiatus öösiti ringisõitmise – tulistamise eest ning rajakaamera omavolilise äravõtmise eest ning teda kohustatakse järgima  juhatuse ja jahiseltsi poolt kehtestatud reegleid.

  • Teatada e-kirja teel E.Kirsi, et rajakaamera äravõtmise teemat on juhatuses arutatud , olukorda taunitud ja süüdlasele tehtud hoiatus.

 

  1. Jahitunnistuste pikendamine

Arutati ka probleemi, et paljudel liikmetel lõpeb jahitunnistuse kehtivus 1.märtsil ning kas ja kuidas saaks pikendamist ühiselt teha. Otsusteni ei jõutud.

 

         Protokollis: T.Kõnd

Lisa kommentaar