Uudised

Uudised

Haapsalu JS üldkoosolek

Haapsalu Jahiseltsi üldkoosolek toimub 19. juunil 2021 algusega kell 10:00, asukohaga Jahimaja, Laheva küla.

 Soovitatav järgida 2+2 reeglit ja kasutada kaitsemaski.

Palun võtke endale kaasa kergtool. 

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine; 

2. Koosoleku päevakorra kinnitamine; 

3. 2020/2021 majandusaasta aruande esitamine;

4. Revisjonikomisjoni akti esitamine;

5. 2020/2021 majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine;

6. 2021/2022 majandusaasta eelarve esitamine ja kinnitamine;

7. Liikmekanditaatide vastuvõtmine täisliikmeteks (salajane hääletamine);

8.  Uute liikmekandidaatide vastuvõtmine (salajane hääletamine);

9. Muud küsimused:

– jahimaja olukord ja edasised tegevused;

– kinnisasja(de) jahindusliku kasutamise lepingute sõlmimisest ;

– jahimeeste tunnustamine;

– laskepäeva korraldamisest;

– jahtkondade moodustamisest;

– kohapeal tõusetuvad küsimused.

Haapsalu Jahiseltsi juhatus

VÄIKEULUKITE- JA LINNUJAHT

Väikeuluki ja jahilindude lubasid Haapsalu Jahiseltsi mittekuuluvatele
jahimeestele/naistele ei väljastata, v. a. kui jahil osaleb Haapsalu Jahiseltsi liige või tegemist on turismiettevõtte korraldatud jahiga.
Jahiturismi korraldavad ettevõtted on OÜ Käbi Pansionaat ja Lauri-Antsu Turismitalu.

Maaomanikele väljastatakse väikeuluki jahilubasid vastavalt jahiseadusele.

Juhatus

Läänemaa meistrivõistlused – 16.08.2020

16.augustil toimuvad  Läänemaal, Lutaku tiirus Läänemaa lahtised meistrivõistlused haavlilaskmises.

Programm: 75 märki

Harjutus: CSP 50 märki ja automaattrapp 25 märki.

Klassid: Open, EJSL litsentsiga Läänemaa JS arvestus ja EJSL litsentsita Läänemaa JS arvestus.

Haapsalu Jahiseltsi laskepäev

Laskepäev toimub 25. juulil algusega kell 9:00 Lutakul.

Loositakse 3 liikmelised võistkonnad.

Pigilinnu laskmine, Lutakul

Kuulilaskmine, Laheva Lasketiirus (sileraudne).

Viktoriin, Laheva Jahimajas.

NB! Võimalus sooritada laskekatset (sile/vint).

3.06.2020 toimunud jahiseltsi üldkoosoleku otsuste lühikokkuvõte.

13.06.2020 toimunud jahiseltsi üldkoosoleku otsuste lühikokkuvõte.

Juhatuse esimees palub teavitada ka neid seltsi liikmeid, kes ei saanud koosolekul osaleda ja kellel puudub e-post:

1. Uus liikmemaks on 100.- €. Üle 70 aastastel 25.- €. Tasutud peab olema 01. juuliks. 

2. Kes ei ole tähtajaks tasunud liikmemaksu, nende osas tehakse järgmise aasta üldkoosolekule ettepanek liikmest välja arvata. Liikmekandidaadid, kes ei ole tähtajaks tasunud liikmemaksu, jahiseltsi liikmeks ei saa.

3. Uued liikmekandidaadid peavad tänavu maksma 100.- € liikmemaksu ja järgmisel aastal, juhul kui võetakse täieõiguslikeks liikmeteks, siis lisaks liikmemaksule ka 300.- € sisseastumismaksu.

4. Liikmekandidaadid sellel hooajal suuruluki luba ei saa. Küll saavad jahis osa võtta sõprade kaudu nimekirja olemasolul.

5. Suuruluki jahiload on tasuta ja piirkonnapõhised. Sinalepa, Asuküla, Suuremetsa, Võnnu ja Espre. Metskitse jahiluba antakse 1 kuuks. Loa saab siis, kui tänavune liikmemaks on tasutud.

6. Viljajahis emiseid ei kütita.

7. Suuruluki lubasid väljastab Raivo Kert. Uue loa saab, kui eelmine on realiseeritud ja/või tagasi toodud.

8. Haapsalu Jahiseltsi a/a  EE952200001120143134 Swedbank AS

Teada on antud, et meie maadel juba jaht käib! Väidetavalt sõidetakse öösiti ringi.  Kui see väide paika peab, siis palun silmad kõrvad lahti hoida, sest tegemist võib olla salaküttidega.