Haapsalu Jahiseltsi juhatuse  koosolek

 

Toimumisaeg:20.04.2018. kell 19:00- 22.00.

 

Osavõtjad:

 

Juhatus:

Arvo Kuslap (AK)

Helmuth Kaljo ( HK)

Tiit Kõnd (TK)

Olev Peetris ( OP)

Raivo Kert ( RK)

Ago Koogas ( AK)

 

Revisjonikomisjon:Jaak Sünt ( JS)

                                      Meeme Riisma ( MS)

Jahiseltsi liige: Kaido Erik ( KE)

 

Koosoleku juhataja: A.Kuslap

Protokollija: T.Kõnd

 

Koosolekul arutati ja otsustati järgmist:

 

 

 1. 2017 hooaja kokkuvõte

A.Kuslap esitas 2017 aasta küttimise aruande järgmiselt:

                                 
  Kuu KOKKU   Küttimise %  
märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember jaanuar veebruar    
Põder kokku 0 0 0 0 0 0 0 43 22 18 0 0 83      
Pull               20 10 2     32   39 Pull
Lehm               17 8 7     32   39 Lehm
Pullvasikas               3 3 4     10   23 Vasikas
Lehmvasikas               3 1 5     9  
                                 
Hirv kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
Pull                         0   ##### Pull
Lehm                         0   ##### Lehm
Pullvasikas                         0   ##### Vasikas
Lehmvasikas                         0  
                                 
Kits kokku 0 0 0 0 9 14 17 17 36 14 0 0 107      
Sokk         9 14 8 7 1       39   36 Sokk
Kits             2 6 22 7     37   64 Kits + tall
Sokktall             1 2 6 4     13  
Kitstall             6 2 7 3     18  
                                 
Siga kokku 12 12 16 34 42 33 18 22 18 15 6 35 263      
Kult 4 1 2 6 8 5 2 3 1 1   2 35   50 Kultide % üle 1a hulgast
Emis       1 7 4 6 3 6 1 2 6 36  
Kesikkult 4 8 10 16 11 6 2 2 2 1   3 65   50 Emiste % üle 1a hulgast
Kesikemis 4 3 4 11 16 10 1 5 2     9 65  
Kultpõrsas           6 4 6 4 8 2 10 40   24 Põrsaste % kogu küttimisest
Emispõrsas           2 3 3 3 4 2 5 22  
                                 
2017.a. ulukite hukkumine liikluses või muul põhjusel      
Põder      1 1     1 2 2 3     10      
Hirv                          0      
Kits   1 2 2 2 1 1 2 3 5 5 7 31      
Siga  1       7 2 2   2 1     15      
                          0      


2017 aastal kütitud väikeulukid
:

Rebane 115

Kährik 118

Metsnugis 24

Saakal 4

Mink 5

Mäger 1

 

Halljänes 6

Kobras 55

Nurmkana 5

Kaelustuvi 7

Kodutuvi 16

Hallvares 53

Künnivares 3

Kormoran 2

Haned 306

Pardid 294

 

 • Hinnang loomade arvukusele 2018 jahiaasta alguses

Põder 85

Punahirv 2

Metskits 300

Metssiga 40

Hunt 2

Ilves 2

Kobras 150

 

 • Küttimisssoov 2018

Põder 60

Metskits 90

Metssiga 40

Lõplikud limiidid määrab jahinudnõukogu.

 

 1. 2017 majandustulemused ja 2018 aasta ettepanek

20.04.2018. seisuga on arvel raha 94 000.-

Eelmise majandusaasta kulud olid 47 521.-.

Eelmise majandusaasta tulud olid 56 305.-

 

Kuna tulude laekumine sõltub olulisel määral seakatkust ja põdra lihakehade müügist, siis otsustati 2017/18 aastaks planeerida tulusid  summas 40 000.-

Kulud sõltuvad suuresti jahimajale tehtavatest kuludest. Hetkel on juhatusel ettepanek panna 2018 aasta eelarvesse kuludeks põhikulud 20 000 + jahimaja arendamise kulud 80 000 = 100 000.-.

 

4.Ulukikahjustused ja piirangud

Ulukikahjustuste kompensatsiooniks on selts maksnud RMK-le 174.- trahvi.

Pullapää maaomanik Merle Parts on saatnud jahiseltsile kirjaliku teatise oma maal jahi keelamise kohta.

 

 1. Jahimaja olukord

Jahimaja eelprojekt on valmis ja hoonel on jaanuaris 2018 väljastatud ehitusluba.

Hetkeseisuga on jahimaja peale kulutatud summa 27 000.-

Juhatus otsustas edasisi kulutusi  hetkel mitte teha ja esitada LEADER programmi kaudu taotlus toetuse saamiseks summas 45 000.-

T.Kõnd on ehitajatele saatnud pakkumiskutsed ja vähemalt 3 hinnapakkumist laekuvad hiljemalt 24.04.2018. Taotluse projekti kirjutamise organiseerib K.Erik. Taotluste vastuvõtmine algab 25.04.2018.

Ehitushinna indikatsioon on olemas summas ca 110 000.- + käibemaks.

Teemat arutatakse edasi peale LEADER programmist vastuse saamist.

 

6.Külalisjahimeeste küsimus

Probleemiks on külalisjahimehed, kes jätkuvalt ei tasu  ettenähtud päevatasu, mis seni oli 10.- eurot päevas relvaga jahil viibiva külalisjahimehe eest. A.Kuslap saadab võlgnikele meeldetuletused.  Võlgnik on ka uus liikmekandidaat  , kes on esitanud taotluse HJS liikmeks saamiseks.

Juhatus otsustas, et edaspidi on kütiliinis oleva külalisjahimehe päevatasu 20.- eurot ning nimetatud summa peab olema seltsile makstud ettemaksuna. Maksete eest vastutab külalisjahimehe  kutsunud HJS liige.

 

 1. Uued liikmekandidaadid

Liikmeid on hetkel 112, mis on üle  kokkulepitud limiidi.

Sellega seoses otsustas  juhatus üldkoosoleku päevakorda uute liikmete arutelu punkti mitte lisada.

 

 1. Distsiplinaarküsimused

Üldkoosolekul teha teavataks Oleg Schetsevitsi juhtum ja asjaolu, et juhatus  tegi veebruaris talle noomituse.

 

 1. Liikmemaksu tõstmine

Kuivõrd aastaid pole liikmemaks muutunud ja nüüd on ka tarvis raha jahimaja arendamiseks, otsustas juhatus teha üldkoosolekule ettepanek tõsta  liikmemaks tänaselt 40.- eurolt 50.- euro peale.

Penisonäride maks tõsta 12 .- eurolt 15.- euro peale- see on tingitud EJS poolsest makse tõstmisest.

 

10.Üldkoosoleku päevakord

HJS üldkoosolek toimub Käbi Pansionaadis 11.mai 2018  kell 18.00.

 

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

 

1.2017/2018  majandusaasta aruande esitamine.

2.Revisjonikomisjoni akti esitamine.

3.Majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine.

4.Liikmemaksu  määramine.

5.2018/2019.a eelarve esitamine ja kinnitamine.

 1. Jahieetika rikkumised ja kaebuste arutamine
 2. Jooksvad küsimused

Lepiti kokku, et O.Peetris saadab HJS liikmetele vastavasisulise teate hiljemalt 27.aprill 2018..

 

Koosoleku juhatajaks tehakse ettepanek valida O.Peetris.

 

 1. Muud küsimused

* EJS kokkutulekul osalemise kulude kompenseerimine

   R.Kert tõstatas küsimuse ja tekkis arutelu teemal, et miks peab jahiselts tasuma 100% ulatuses jahiseltsi liikmete ja nende perekonnaliikmete osalemise ja toitlustamise EJS suurel kokkutulekul.A.Koogas oli eriarvamusel ja toetas senise praktika jätkamist, et selts motiveerib aktiivseid liikmeid traditsioonilistel üritustel osalemises.

Arutelu lõpus jõudis juhatus ühise otsuseni, et edaspidi kompenseerib selts üldkokkutulekul osalejate platsikulud ja sissepääsukulud, toitlustuse kulu kannab igaüks ise.

 

*Suvise HJS kokkutuleku aeg lepitakse kokku üldkoosolekul . Uues tiirus seda veel planeerida ei saa, A.Kuslap uurib võimalust teha kokkutulek Tallinnas Männiku lasketiirus.

 

* LJK tiiru ehitamisel oodatakse talgute korras aktiivset osavõttu. Hilisem tiiru kasutamine saan olema LJK liikmetele tasuta.

LJK ootab ka sel aastal 3000.- toetuse saamist, juhatus otsustas anda vastavat toetust.

 

*Koos üldkoosoleku kutsega saadab O.Peetris ka info, et koosoleku ajal on võimalik pikendada jahitunnistust.

 

 • Üldkoosolekul rõhutada ka liikmemaksude tasumise kohustust ja tähtaegasid, sest sellega on endiselt probleeme.

 

Protokollis: T.Kõnd

Lisa kommentaar